Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

29-31 August 2016 – Kaposvár, HUNGARY

Session

SESSION 2B: Bölgesel Çalışmalar

Session Chair: Prof. Dr. Şenol Durgun

29 August 2016

14:00 – 14:15   #1763
Avrupa Enerji Birliği (AEB) ve Türkiye’nin Bölgesel Enerji Hub’ı Olabilirliği: Fırsat ve Zorluklar
European Energy Association (EEA) and Turkey's Regional “Energy Hub” Possibility: Opportunities and Challenges
- Dr. Nuran Belet (Gazi University, Turkey) *

14:15 – 14:30   #1652
Ukrayna Krizi Çerçevesinde Avrupa Birliği’nin Doğu Avrupa’daki İstikrara Etkisi
The Eu's Influence on Eastern European Stability in the Context of Ukrainian Crisis
- Asst. Prof. Dr. Ömer Uğur (Gümüşhane University, Turkey) *

14:30 – 14:45   #1755
Orta Asya Entegrasyon Süreçlerine "Büyük Güçlerin" Etkisi
The Impact of the "Big Powers" to the Integration Processes in Central Asia
- Ediliia Abdykadyrova (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *

14:45 – 15:00   #1658
Çin’in Kültürel Diplomasisinin “Çin Tehdidi” Algısının Kırılmasındaki Önemi
The Importance of Cultural Diplomacy in Breaking the Perception of “China Threat”
- Dr. Cemre Pekcan (Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey) *

15:00 – 15:15   #1466
Orta Asya’da Oluşturulan Ekonomik ve Siyasi Entegrasyonlar Kapsamında Türkiye Özbekistan İlişkileri
Turkey and Uzbekistan Relations within the Scope of Economic and Political Integration of Central Asia
- Prof. Dr. S. Rıdvan Karluk (Anadolu University, Turkey)
- Prof. Dr. E. Ayşen Hiç Gencer (Beykent University, Turkey) *

15:15 – 15:30   #1679
Gelişen Ülkelerde Çevresel Bozulma, Gelir Ve Enerji Tüketimi İlişkisi
The Nexus between Environmental Degradation, Income and Energy Consumption in Emerging Countries
- Assoc. Prof. Dr. Cengiz Aytun (Çukurova University, Turkey) *
- Assoc. Prof. Dr. Cemil Serhat Akın (Mustafa Kemal University, Turkey)
- Prof. Dr. Neşe Algan (Çukurova University, Turkey)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kaposvár University Kyrgyzstan-Turkey Manas University Turkish-Hungarian Businessmen Association TIKA