Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

29-31 August 2016 – Kaposvár, HUNGARY

Session

SESSION 2E: Büyüme II

Session Chair: Prof. Dr. Ahmet İncekara

29 August 2016

14:00 – 14:15   #1732
Küresel Ekonomiye Entegrasyon Süreçlerinde Türkiye İçin Küreselleşme Derecesinin Büyümeye Etkisinin Ölçülmesi, 1961-2013
Measuring the Effect of Globalization Level to Economic Growth for Turkey in the Duration of Integration to the Global Economy, 1961-2013
- Asst. Prof. Dr. Hakan Acaroğlu (Eskişehir Osmangazi University, Turkey) *
- Assoc. Prof. Dr. Zeki Kartal (Eskisehir Osmangazi University, Turkey)

14:15 – 14:30   #1726
Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
The Effect of Foreign Direct Investment on Economic Growth: Turkey Case
- Ph.D. Candidate Yılmaz Köprücü (Eskişehir Osmangazi University, Turkey) *

14:30 – 14:45   #1689
Ekonomik Büyüme ve Finansal Gelişme İlişkisi: Türkiye Örneği
The Relationship between Financial Development and Economic Growth: The Case of Turkey
- Asst. Prof. Dr. Müge Manga (Erzincan Binali Yıldırım University, Turkey)
- Ph.D. Candidate Mehmet Akif Destek (Gaziantep University, Turkey)
- Prof. Dr. Muammer Tekeoğlu (Çukurova University, Turkey) *
- Prof. Dr. Erkut Düzakın (Çukurova University, Turkey)

14:45 – 15:00   #1645
Kalkınmakta Olan Ülkelerin Dış Borç, Büyüme Sorunları ve Türkiye Örneği
The Developing Countries External Debt and Growth Issues and Example of Turkey
- Assoc. Prof. Dr. Oğuz Bal (Kocaeli University, Turkey) *

15:00 – 15:15   #1599
Kalkınmada Ar&Ge ve İnovasyonun Önemi; Türkiye Örneği
The Importance of R&D and Innovation in Development; The Case of Turkey
- Assoc. Prof. Dr. Emine Fırat (Aksaray University, Turkey) *
- Prof. Dr. Zeynep Karaçor (Selçuk University, Turkey)
- Prof. Dr. Serdar Altınok (Gazi University, Turkey)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kaposvár University Kyrgyzstan-Turkey Manas University Turkish-Hungarian Businessmen Association TIKA