Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

29-31 August 2016 – Kaposvár, HUNGARY

Session

SESSION 4C: Sağlık Ekonomisi

Session Chair: Prof. Dr. Sudi Apak

30 August 2016

09:00 – 09:15   #1592
Hemşirelerin Örgütsel Bağlılık Düzeyinin ve İş Doyumunun Beklenen Personel Devir Hızı Üzerine Etkisi
The Effect of Organizational Commitment and Job Satisfaction of Nurses on Anticipated Turnover
- Asst. Prof. Dr. Irfan Özcan (Akdeniz University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Gökhan Aba (Bandırma Onyedi Eylül University, Turkey) *
- Prof. Dr. Metin Ateş (İstanbul Aydın University, Turkey)

09:15 – 09:30   #1749
Türkiye'de Sağlık Sektörü ve Sağlık Harcamalarının Büyüme Üzerindeki Etkisinin 2000-2014 Yılları için Analizi
Evaluating the Effects of Health Sector and Health Expenditures on Economic Growth for Turkey between the years 2000-2014
- Asst. Prof. Dr. Müjgan Hacıoğlu Deniz (İstanbul University, Turkey) *
- Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer (İstanbul University, Turkey)

09:30 – 09:45   #1710
İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarının Sağlık Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi: Bir Özel Hastane Örneği
Occupational Health and Safety Practices Evaluation by Health Workers: An Example of Private Hospital
- Selin Dayan (Beykent University, Turkey)
- Assoc. Prof. Dr. Volkan Öngel (Beykent University, Turkey) *

09:45 – 10:00   #1477
Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Estetik Tıp Merkezlerindeki Stratejik Hedefler
Aeshetic Medicine Center: Strategic Objectives of Management in Health Institutions
- Asst. Prof. Dr. Gülay Tamer (Istanbul Gelişim University, Turkey) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kaposvár University Kyrgyzstan-Turkey Manas University Turkish-Hungarian Businessmen Association TIKA