Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

29-31 August 2016 – Kaposvár, HUNGARY

Session

SESSION 5B: Uluslararası Ticaret

Session Chair: Prof. Dr. E. Ayşen Hiç Gencer

30 August 2016

11:00 – 11:15   #1793
Türkiye ve Avrasya Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaret İlişkisi: Ampirik Bir Çalışma
Foreign Trade Relations Between Turkey and the Eurasian Countries: An Empirical Study
- Ph.D. Candidate Tacinur Akça (İstanbul University, Turkey) *

11:15 – 11:30   #1787
İhracata Dayalı Büyüme: Teknolojik Bakış
The Export-Led Growth: A Technological View
- Prof. Dr. Harun Bal (Çukurova University, Turkey)
- Assoc. Prof. Dr. Hakkı Çiftçi (Çukurova University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Erhan İşcan (Çukurova University, Turkey) *
- Ph.D. Candidate Duygu Serin Oktay (Çukurova University, Turkey)

11:30 – 11:45   #1643
Türkiye’nin Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerine İhracat Artışında Yaygın ve Yoğun Ticaretin Rolü
The Role of Extensive and Intensive Margins in Export Growth of Turkey to Central and Eastern European Countries
- Ph.D. Candidate Gizem Akbulut (Gümüşhane University, Turkey) *

11:45 – 12:00   #1521
Türkiye ve Orta Asya Türk Ülkeleri Arasinda Endüstri İçi Ticaretin Düzeyi Ve Sektörel Rekabet Gücünün Belirlenmesi
Determination of the Level of Intra Industry Trade and Sectoral Competition Power between Turkey and Central Asian Turkic Countries
- Assoc. Prof. Dr. Sabri Azgün (Atatürk University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Ziya Çağlar Yurttançıkmaz (Atatürk University, Turkey)
- Prof. Dr. Mine Gerni (Marmara University, Turkey)
- Prof. Dr. Selahattin Sarı (Beykent University, Turkey)

12:00 – 12:15   #1533
Selçuklu Deniz Ticaretinin Anadolu Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Entegrasyonundaki Rolü
Role of Seljuk Maritime Trade on the Integration of Anatolian Economy with World Economy
- Assoc. Prof. Dr. Ayşe Dudu Kuşçu (Konya Necmettin Erbakan University, Turkey) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kaposvár University Kyrgyzstan-Turkey Manas University Turkish-Hungarian Businessmen Association TIKA