International Conference on Eurasian Economies
11-13 June 2019 – Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus

All papers

Paper titleAuthorTime slotTrackName
Kırgızistan’da Öğrencilerin Akademik Başarılarını Etkileyen Psikolojik FaktörlerAbdiyeva2BMikroekonomi
Kripto Para Bitcoin ve Türkiye’ deki Bitcoin PiyasasıAcet1CPara ve Bankacılık
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 36. Kuruluş Yıldönümünde Kıbrıs SorunuAkbulut1BUluslararası İlişkiler
Teknolojik Yayılımının Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir UygulamaAlgan3BBüyüme-Teknoloji
Varlık Yönetim Şirketleri ve Türkiye Ekonomisindeki YeriArtekin4CFinans
Devlet Hastanelerinin Hizmet PerformansıAvcil2CSektörel Analiz
ЕАЭБ Өлкөлөрүндө Айыл-Чарба Тармагын Колдоо ЧараларыBaigonushova4DСельское хозяйство
Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Seçilmiş Ülkeler İçin Ampirik Bir AnalizBal1AMakroekonomi
Linder Hipotezinin Geçerliliğinin Çekim Modeli ile Test Edilmesi: Türkiye ve Seçilmiş Geçiş EkonomileriBal3BBüyüme-Teknoloji
The Aftermath of Quantitative Easing in Advanced Economies: The Empirical EvidencesBal3AFinance
Kurala Dayalı ve İhtiyari Para Politikası Tartışmaları Kapsamında Türkiye Ekonomisi İçin Taylor Kuralının AnBal1CPara ve Bankacılık
Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Tarımın Geleceğine Yönelik Bakış Açıları: Tekirdağ İli ÖrneğiBaşaran2CSektörel Analiz
The Importance Of SMEs On World EconomiesBayraktar2AGrowth
Eğitim Kalitesini Etkileyen Faktörlerin PISA Tabanlı Test Puanları Kullanılarak Değerlendirilmesi: Asya Ülkeleri Çağlayan Akay2CSektörel Analiz
Unemployment Hysteresis Revisited: The Case of TurkeyCan2AGrowth
Kapsayıcı Büyüme ve Küreselleşme: Türkiye ÖrneğiCan3BBüyüme-Teknoloji
Kamu Denetçiliği Kurumu Kararlarının İnsan Hakları Bakımından DeğerlendirilmesiCankurt3CHukuk
Yöneticilerin Empatik Eğilim Düzeylerinin, Yönetsel Yetkinlikleri Üzerindeki EtkisiÇelik2BMikroekonomi
Анализ и Моделирование Неравномерности Экономического Роста РегChoroev2DЭкономический рост
Dünyadaki Ekonomik İşbirlikleri ve Ütopik AvrasyaÇiftçi1BUluslararası İlişkiler
Yabancıların Türkiye’de Sınırlı Ayni Haklardan YararlanmalarıDeynekli3CHukuk
Проблемы Питания в Кыргызской Республике и Пути Их РещенияDjurupova4DСельское хозяйство
Экономическое Развитие Кыргызстана в Контексте Углубления ИнтегDzhailova2DЭкономический рост
The Comparative Advantage of Crude Oil in the Top 10 Oil-Producing CountriesElsalih4ASectoral Analysis
Kırgızistan’da Öznel Refah ve GüvenlikErdoğan5CKamusal
Mizah Tarzları ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki Üzerine Bir AraştırmaEroğlu5BGirişimcilik
Girişimcilik Öykülerinden Rekabet Stratejisi AnaliziEroğlu5BGirişimcilik
The Export-Led Growth Hypothesis: A Panel Cointegration Approach in the Middle East and North Africa Countries (1980-201Esaa2AGrowth
Avrasya Ekonomik Birliği’nde Döviz Kuru İşbirliği PerspektifiGaniev1CPara ve Bankacılık
Kırsal Turizm Alanında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Destekleri: Kastamonu ÖrneğiGürel1DTurizm
Обучение Предпринимательству Как Драйвер Устойчивого Развития: Gurunyan3DПредпринимательство
Gıda Atıklarının Tarımda Gübre Olarak Kullanılabilme OlanaklarıHacıoğlu Deniz2CSektörel Analiz
Foreign Direct Investment as an Important Source of External Development Financing: New Evidence in TurkeyIbrahim3AFinance
İkili Uyarlanma Yaklaşımı: Türkiye için Yatırım Fonksiyonu Uygulaması (1963-2017)İsmihan1CPara ve Bankacılık
The Impact of External Instability and Socio-economic Infrastructure on the Productivity Dynamics of North Cyprusİsmihan5AProductivity
Формирование Рыночной Модели В Финансировании Здравоохранении КJaparova5DСекторный анализ
Проблемы И Перспективы Развития Инфраструктуры Туризма В КрKamalova5DСекторный анализ
Türk Ekonomisinin Bilgi Ekonomisi Kapsamında Performansına Dair Bir DeğerlendirmeKaraçor5CKamusal
Türk ve Fransız Anayasalarında Laiklik İlkesiKaraman3CHukuk
OECD Ülkeleri İçin Reel Ücret, Enflasyon ve İşgücü Verimliliği Arasındaki İlişkinin Panel TahminiKonya1AMakroekonomi
Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Bişkek’te Bir AraştırmaMaksüdünov1DTurizm
The Long-Run and Short-Run Endogeneity of Money Supply in the Republic of Macedonia: An Empirical AnalysisMilosheska Gavrovska3AFinance
Kredi Kartı Kullanımı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Amprik Bir AraştırmaOkay Toprak4CFinans
Gösterişçi Tüketim Üzerine Ampirik Bir Araştırma: Kırklareli Üniversitesi ÖrneğiOkay Toprak2BMikroekonomi
Highlighting Cross-cultural Differences as Rhetorical Strategies in Tourism Marketing for Eurasian CountriesOralkan4ASectoral Analysis
İtibar Katsayısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliğinin Bankacılık Sektöründe İncelenmesiÖzdemir4CFinans
Türkiye ve Rusya Ekonomilerinin Girdi-Çıktı Analizi Kullanılarak KarşılaştırılmasıÖzdil4BBüyüme
Kümülâtif Etki Değerlendirmesinin Yargısal DenetimiÖzkan3CHukuk
Ekonomik Karar Vermede Duyguların RolüÖztopçu2BMikroekonomi
О Прогнозе Развития Евразийского Экономического СоюзаPirimbaev2DЭкономический рост
Проблемы Реализации Стартап Проектов В Кыргызской РеспубликеRakhmanalieva3DПредпринимательство
Blockchain Technology and its Impact on the Global EconomySakız3AFinance
A Different Look at Cointegration Relationship between Quarterly Inflation Rates and Growth via Seasonal Integration TesŞanlı2AGrowth
İşsizlik ve Göç Arasındaki İlişki: OECD Ülkeleri Uygulaması (2008-2018)Sarı4BBüyüme
Kariyer Planlaması ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Otel İşletmelerinde Bir ASarıışık1DTurizm
Gastronomi Akımları ile Renklerin İlişkisi Üzerine Bir İncelemeSarıışık1DTurizm
Enflasyon ve İşsizliğin Gelir Eşitsizliği Üzerine Asimetrik Etkisi: Türkiye ÖrneğiSerin Oktay1AMakroekonomi
Türkiye’de Konut Piyasası DinamikleriSönmezer4CFinans
Умная Специализация Как Возможность Роста Инновационной АктивноSuleeva3DПредпринимательство
The Impact of Research and Development on Productivity: Case of TurkeyTekeoğlu5AProductivity
Yabancı Yatırımcıların Türkiye'de Şirket Kurması ve Hisse DevralmasıTopaloğlu3CHukuk
Ambargodan Ablukaya Doğru: Dış Politikada İktisadi Araçların Kullanımı Bağlamında Amerika Birleşik DevletleriToprak1BUluslararası İlişkiler
Создание Цепи Ценности Экспорта МедаUmetaliev4DСельское хозяйство
İşsizlik ve Enflasyon Çerçevesinde Phillips Eğrisinin Türkiye Üzerindeki Geçerliliğinin Vektör Otoregresif ve Yılmaz1AMakroekonomi

# sessionlist: 64

Schedule and Program

© 2010-2018 Eurasian Economists Association© Design: Alp H. Gencer & Alpin Gencer