International Conference on Eurasian Economies
11-13 June 2019 – Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus

Session properties

SESSION 1A: Makroekonomi

Session Chair: Prof. Dr. Süreyya Hiç

11 June 2019

17:00 – 17:20   #2322
Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Seçilmiş Ülkeler İçin Ampirik Bir Analiz
The Relationship between Inflation and Nominal Interest Rate: Case of Selected Countries
- Prof. Dr. Harun Bal (Çukurova University, Turkey)
- Ph.D. Candidate Esma Erdoğan (Çukurova University, Turkey)
- Ph.D. Candidate Berk Palandökenlier (Çukurova University, Turkey) *

17:20 – 17:40   #2309
Enflasyon ve İşsizliğin Gelir Eşitsizliği Üzerine Asimetrik Etkisi: Türkiye Örneği
Asymmetric Impact of Inflation and Unemployment on Income Inequality: The Case of Turkey
- Ph.D. Candidate Duygu Serin Oktay (Çukurova University, Turkey) *

17:40 – 18:00   #2349
İşsizlik ve Enflasyon Çerçevesinde Phillips Eğrisinin Türkiye Üzerindeki Geçerliliğinin Vektör Otoregresif ve Markov Rejim Değişim Modelleriyle Sınanması
Testing Validity of the Phillips Curve for Turkey with Vector Autoregressive and Markov Switching Models on the Basis of Inflation and Unemployment
- Ph.D. Candidate Fatih Yılmaz (Beykent University, Turkey) *
- Ph.D. Candidate Onur Şeker (Beykent University, Turkey)
- Ph.D. Candidate Eren Pektaş (Beykent University, Turkey)

18:00 – 18:20   #2305
OECD Ülkeleri İçin Reel Ücret, Enflasyon ve İşgücü Verimliliği Arasındaki İlişkinin Panel Tahmini
Panel Estimation for the Relationship Between Real Wage, Inflation and Labor Productivity for OECD Countries
- Ph.D. Candidate Sevilay Konya (Selçuk University, Turkey) *
- Prof. Dr. Zeynep Karaçor (Selçuk University, Turkey)
- Ph.D. Candidate Mücahide Küçüksucu (Necmettin Erbakan University, Turkey)

Schedule and Program

© 2010-2018 Eurasian Economists Association© Design: Alp H. Gencer & Alpin Gencer