International Conference on Eurasian Economies
11-13 June 2019 – Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus

Session properties

SESSION 1B: Uluslararası İlişkiler

Session Chair: Prof. Dr. Muammer Tekeoğlu

11 June 2019

17:00 – 17:20   #2314
Dünyadaki Ekonomik İşbirlikleri ve Ütopik Avrasya
Economic Cooperation in the World and Utopian Eurasia
- Assoc. Prof. Dr. Hakkı Çiftçi (Çukurova University, Turkey) *

17:20 – 17:40   #2267
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 36. Kuruluş Yıldönümünde Kıbrıs Sorunu
The Cyprus Issue in the 36th Anniversary of the Turkish Republic of Northern Cyprus
- Asst. Prof. Dr. Çetin İlhan Akbulut (Kavram MYO, Turkey) *

17:40 – 18:00   #2219
Ambargodan Ablukaya Doğru: Dış Politikada İktisadi Araçların Kullanımı Bağlamında Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a Yönelik İktisadi Yaptırımları Üzerine Bir Değerlendirme
From Embargo to Blockade: An Evaluation of the United States Sanctions against Iran in the Context of the Use of Economic Impact Tools in Foreign Poli
- Asst. Prof. Dr. Nuri Gökhan Toprak (Kırklareli University, Turkey) *

Schedule and Program

© 2010-2018 Eurasian Economists Association© Design: Alp H. Gencer & Alpin Gencer