International Conference on Eurasian Economies
11-13 June 2019 – Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus

Session properties

SESSION 1D: Turizm

Session Chair: Prof. Dr. Mehmet Sarıışık

11 June 2019

17:00 – 17:20   #2343
Kariyer Planlaması ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
Finding the Relationship between Individual Career Planning and Personality Features in Hotels
- Prof. Dr. Mehmet Sarıışık (Sakarya Applied Sciences University, Turkey) *
- Ph.D. Candidate Hasan Önal Şeyhanlıoğlu (Sakarya Applied Sciences University, Turkey)

17:20 – 17:40   #2326
Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Bişkek’te Bir Araştırma
Evaluation of Hotel Websites Using Content Analysis: A Study in Bishkek
- Asst. Prof. Dr. Azamat Maksüdünov (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan) *

17:40 – 18:00   #2325
Kırsal Turizm Alanında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Destekleri: Kastamonu Örneği
ARDSI Supports in the Rural Tourism Area: Example of Kastamonu
- Mr. Fatih Gürel (Çankırı Karatekin University, Turkey)
- Ph.D. Candidate Zehra Meliha Tengiz (Namık Kemal University, Turkey) *
- Ph.D. Candidate Osman İnan (Namık Kemal University, Turkey)

18:00 – 18:20   #2344
Gastronomi Akımları ile Renklerin İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
An Investigation on the Relationship between Gastronomy Flows and Colors
- Prof. Dr. Mehmet Sarıışık (Sakarya Applied Sciences University, Turkey) *
- Ph.D. Candidate Nazlı Kardeş (Sakarya Applied Sciences University, Turkey)

Schedule and Program

© 2010-2018 Eurasian Economists Association© Design: Alp H. Gencer & Alpin Gencer