International Conference on Eurasian Economies
11-13 June 2019 – Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus

Session properties

SESSION 2B: Mikroekonomi

Session Chair: Prof. Dr. Ayşe İrmiş

12 June 2019

09:30 – 09:50   #2259
Ekonomik Karar Vermede Duyguların Rolü
The Role of Emotions in Economic Decision Making
- Asst. Prof. Dr. Aslı Öztopçu (Maltepe University, Turkey) *

09:50 – 10:10   #2254
Kırgızistan’da Öğrencilerin Akademik Başarılarını Etkileyen Psikolojik Faktörler
Psychological Factors Affecting Students Academic Performance in Kyrgyzstan
- Asst. Prof. Dr. Raziya Abdiyeva (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan) *
- Dr. Kadiyan Boobekova (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan)

10:10 – 10:30   #2233
Yöneticilerin Empatik Eğilim Düzeylerinin, Yönetsel Yetkinlikleri Üzerindeki Etkisi
The Impact on the Managerial Competences of the Managers Empathy Trends Levels
- Asst. Prof. Dr. Hilal Çelik (Beykent University, Turkey)
- Ph.D. Candidate Ufuk Özen (Beykent University, Turkey) *
- Ph.D. Candidate Ebru Bağçı (Beykent University, Turkey)

10:30 – 10:50   #2246
Gösterişçi Tüketim Üzerine Ampirik Bir Araştırma: Kırklareli Üniversitesi Örneği
An Empirical Research on Empirical Consumption: Kırklareli University Case
- Asst. Prof. Dr. Aslı Okay Toprak (Kırklareli University, Turkey) *
- Prof. Dr. Zekai Özdemir (Istanbul University, Turkey)

Schedule and Program

© 2010-2018 Eurasian Economists Association© Design: Alp H. Gencer & Alpin Gencer