International Conference on Eurasian Economies
11-13 June 2019 – Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus

Session properties

SESSION 2C: Sektörel Analiz

Session Chair: Prof. Dr. Harun Bal

12 June 2019

09:30 – 09:50   #2336
Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Tarımın Geleceğine Yönelik Bakış Açıları: Tekirdağ İli Örneği
Agricultural Faculty Students' Perspectives on the Future of Agriculture: Tekirdag Case
- Asst. Prof. Dr. Burçin Başaran (Namık Kemal University, Turkey)
- Ph.D. Candidate Zehra Meliha Tengiz (Namık Kemal University, Turkey) *
- Prof. Dr. Yasemin Oraman (Namık Kemal University, Turkey)

09:50 – 10:10   #2346
Devlet Hastanelerinin Hizmet Performansı
Service Performance of State Hospitals
- Dr. Seniha Avcil (Memorial Şişli Hospital, Turkey) *

10:10 – 10:30   #2218
Eğitim Kalitesini Etkileyen Faktörlerin PISA Tabanlı Test Puanları Kullanılarak Değerlendirilmesi: Asya Ülkeleri Örneği
Evaluation of Factors Affecting Quality Education Using PISA-Based Test Scores: A Case of Asian Countries
- Prof. Dr. Ebru Çağlayan Akay (Marmara University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Zamira Oskonbaeva (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan) *

10:30 – 10:50   #2241
Gıda Atıklarının Tarımda Gübre Olarak Kullanılabilme Olanakları
Possibilities of Using Food Waste as Fertilizer in Agriculture
- Asst. Prof. Dr. Müjgan Hacıoğlu Deniz (İstanbul University, Turkey)
- Assoc. Prof. Dr. Özlen Hiç (İstanbul University, Turkey) *

10:50 – 11:10   #2352
Türkiye Arıcılığının İleriye Yönelik Projeksiyonu
Forward Projections of Turkey's Beekeeping
- Dr. Yusuf Ziya Tengiz (Kadir Has University, Turkey)
- Ph.D. Candidate Zehra Meliha Tengiz (Namık Kemal University, Turkey)

Schedule and Program

© 2010-2018 Eurasian Economists Association© Design: Alp H. Gencer & Alpin Gencer