International Conference on Eurasian Economies
11-13 June 2019 – Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus

Session properties

SESSION 3B: Büyüme-Teknoloji

Session Chair: Prof. Dr. Feyzullah Eroğlu

12 June 2019

11:30 – 11:50   #2294
Teknolojik Yayılımının Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama
The Effect of Technology Spillovers on Income Distribution: An Application on OECD Countries
- Prof. Dr. Neşe Algan (Çukurova University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Erhan İşcan (Çukurova University, Turkey)
- Ph.D. Candidate Duygu Serin Oktay (Çukurova University, Turkey) *

11:50 – 12:10   #2261
Linder Hipotezinin Geçerliliğinin Çekim Modeli ile Test Edilmesi: Türkiye ve Seçilmiş Geçiş Ekonomileri
Testing the Validity of Linder Hypothesis Using Gravity Model: The Case of Turkey and Selected Transition Economies
- Prof. Dr. Harun Bal (Çukurova University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Müge Manga (Erzincan Binali Yıldırım University, Turkey)
- Ph.D. Candidate Esma Erdoğan (Çukurova University, Turkey) *

12:10 – 12:30   #2277
Kapsayıcı Büyüme ve Küreselleşme: Türkiye Örneği
Inclusive Growth and Globalization: The Case of Turkey
- Ph.D. Candidate Zeynep Gizem Can (Çukurova University, Turkey) *
- Ph.D. Candidate Ufuk Can (Çukurova University, Turkey)
- Prof. Dr. Harun Bal (Çukurova University, Turkey)

Schedule and Program

© 2010-2018 Eurasian Economists Association© Design: Alp H. Gencer & Alpin Gencer