International Conference on Eurasian Economies
11-13 June 2019 – Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus

Session properties

SESSION 4B: Büyüme

Session Chair: Prof. Dr. Selahattin Sarı

12 June 2019

14:00 – 14:20   #2340
İşsizlik ve Göç Arasındaki İlişki: OECD Ülkeleri Uygulaması (2008-2018)
The Relationship between Unemployment and Immigration: The Case of OECD Countries (2008-2018)
- Prof. Dr. Selahattin Sarı (Beykent University, Turkey) *
- Prof. Dr. Ahmet Ay (Selçuk University, Turkey)
- Ph.D. Candidate Melike Köksal (Selçuk University, Turkey)

14:20 – 14:40   #2319
Türkiye ve Rusya Ekonomilerinin Girdi-Çıktı Analizi Kullanılarak Karşılaştırılması
Comparing the Turkish and Russian Economies by the Using of Input-Output Analysis
- Assoc. Prof. Dr. Tuncer Özdil (Manisa Celal Bayar University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Ainura Turdalieva (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan) *
- Prof. Dr. Cengiz Yılmaz (Konya Food and Agriculture University, Turkey)

14:40 – 15:00   #2348
Doğu Akdeniz’deki Mücavir Ekonomik Bölge Enerji Kaynaklarının AB, Türkiye ve Kıbrıs Yönünden Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Energy Resources of Exclusive Economic Zones in Eastern Mediterranean Regarding the EU, Turkey and Cyprus
- Assoc. Prof. Dr. Kamil Uslu (Kavram MYO, Turkey) *

Schedule and Program

© 2010-2018 Eurasian Economists Association© Design: Alp H. Gencer & Alpin Gencer