International Conference on Eurasian Economies
11-13 June 2019 – Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus

Session properties

SESSION 5B: Girişimcilik

Session Chair: Prof. Dr. Lutfiye Özdemir

12 June 2019

16:00 – 16:20   #2287
Girişimcilik Öykülerinden Rekabet Stratejisi Analizi
Competitive Strategy Analysis from Entrepreneurship Stories
- Asst. Prof. Dr. Şeyma Gün Eroğlu (Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey)
- Prof. Dr. Ayşe İrmiş (Pamukkale University, Turkey) *

16:20 – 16:40   #2282
Mizah Tarzları ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
A Research on the Relationship between Humor Styles and Entrepreneurial Tendency
- Asst. Prof. Dr. Şeyma Gün Eroğlu (Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey)
- Merve Vural (Pamukkale University, Turkey)
- Prof. Dr. Feyzullah Eroğlu (Pamukkale University, Turkey) *

16:40 – 17:00   #2307
Ağ ve Teknoloji Odaklı Uygulamalı Girişimcilik (ATOG) Programının Gençlerin Girişimcilik Bilgi ve Beceri Gelişimine Etkisi
The Effect of the Network and Technology Oriented Applied Entrepreneurship Program on Entrepreneurial Knowledge and Skill Development of the Students
- Assoc. Prof. Dr. Ömer Lütfi Antalyalı (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan) *
- Dr. Pınar Göktaş (Süleyman Demirel University, Turkey)

Schedule and Program

© 2010-2018 Eurasian Economists Association© Design: Alp H. Gencer & Alpin Gencer