International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

11-13 October 2012 – Almaty, KAZAKHSTAN

All papers

Paper title Author list Time slot Track Session
Orta Asya Devletlerinde Siyasal İstikrar ve Ekonomik Gelişmenin Karşılıklı EtkileşimiAbbas Karaağaçlı2BBüyüme ve Gelişme II
Orta Asya ve Kafkasya Ekonomilerinde İstikrar Politikalari ve Ekonomik Büyüme Arasindaki İlişkilerAhmet Alkan Çelik, Ahmet Fatih Aydemir2BBüyüme ve Gelişme II
Türk Devletlerinin Yeni Hamle Sahası: Sağlık TurizmiAhmet Burçin Yereli, Tuncay Kara4CTurizm
The Effect of Globalization On Foreign Trade and Investment in Eurasian CountriesAhmet İncekara, Mesut Savrul2AInternational Trade
Türkiye’de Çok Uluslu Şirketlerin Yatırımlarının Geleceği: Çevresel ve Doğal Kaynak Yatırımları ÜzerindeAhmet Mutlu, Hakan Reyhan2DMikroekonomi II
Water Flowing Beyond Borders and Water ProblemsAhmet Oğuz, Gülçin Güreşçi Pehlivan3AEnergy & Natural Resources
Türkistan Pazar Esnafının Sosyal Siyaset Açısından DeğerlendirilmesiAhmet Yurtseven3BOrta Asya Ekonomileri
The Impact of Remittances on Kyrgyzstan EconomyAidai Budaichieva, Kyialbek Akmoldoev1AGrowth & Development
Kazakistan Ekonomisindeki Yapısal Değişim (2005-2009): Girdi-Çıktı Modeli ile bir ÇözümlemeAinura Turdalieva, Tuncer Özdil3BOrta Asya Ekonomileri
Pazarlamanın Sürdürülebilir Gelişmedeki RolüAsım Günal Önce, Mehmet Marangoz2DMikroekonomi II
Orta Asya’da Göç ve Göçün Emek Piyasası Üzerine EtkileriAtakan Durmaz, Füsun Çelebi Boz3BOrta Asya Ekonomileri
Official Website as a Means of Stakeholder Dialogue on Corporate Social ResponsibilityAti Harmoni4ASectoral Analysis
Gravity Modeling of Turkey's International Trade under GlobalizationAyşen Hiç Gencer2AInternational Trade
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'de İktisadi Özgürlük ve İstihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Can Tansel Tuğcu, Ekrem Erdem3BOrta Asya Ekonomileri
Экономика здравоохранения: проблемы и перспективы в условиях КырDamira Japarova1EЭкономика Центральной Азии
An Economic Analysis of Software Development Process based on Cost ModelsEdiz Şaykol4ASectoral Analysis
Orta Asya Cumhuriyetlerinde Ekonomik Serbestlik ve Büyüme Ekrem Erdem, Oğuzhan Türker3BOrta Asya Ekonomileri
Konjonktür Teorileri Işığında Türkiye’deki İktisadi DalgalanmalarEmine Fırat2DMikroekonomi II
Ekonomik Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Türkiye ÖrneğiErdinç Tutar, Filiz Tutar, Emre Ün, Çisil Erkan4CTurizm
Türkiye’nin Dış Borçlarının Analizi (1980–2012)Erdinç Tutar, Filiz Tutar, Mehmet Vahit Eren, Çisil Erkan3CFinans
Yerel Ekonomik Kalkınmada Girişimciliğin Rolü: Gaziantep ÖrneğiErdinç Tutar, Filiz Tutar, Mehmet Vahit Eren, Çisil Erkan1DMikroekonomi I
Impacts of Redenomiantion on Economics IndicatorsEuphrasia Susy Suhendra, Sri Wayhu Handayani1AGrowth & Development
Chinese Rationale for Free Trade AgreementsFarrukh Nawaz Kayani, Zhongxiu Zhao2AInternational Trade
Sosyal Devlet Anlayışı İçinde GirişimcilikFaruk Andaç1DMikroekonomi I
Is Natural Resource-Rich Russia Suffering from the Dutch Disease?Fikret Dülger, Kenan Lopcu, Almıla Burgaç, Esra  BALLI3AEnergy & Natural Resources
Sağlık Sektöründeki Etik Problemlerinin NedenleriFiliz Tepecik, Ayla Yazıcı1DMikroekonomi I
Contribution of the Agriculture Sector in Sustainable Development in Eurasian Countries: Evaluating Risks and OpportunitFunda Gençler, İsmail Bircan4ASectoral Analysis
Küreselleşme, Rekabet ve Rekabet HukukuHülya Göktepe1DMikroekonomi I
Kadın İstihdamı ve Ekonomik Kalkınma: Geçiş Ekonomileri Örneğiİlkay Noyan Yalman, Seda Bayrakdar, Zekai Özdemir1BBüyüme ve Gelişme I
Фермерство, как фактор развития сельского хозяйства в КыргызстанIrina Mukambaeva, Nurbek Mukambaev4EСельское хозяйство
Перспективы экономических отношений между Кыргызстаном и КазахсJusup Pirimbaev, Junus Ganiev2EМеждународные отношения
Kazakistan’da Turizmin Gelişmesini Etkileyen Faktörlerin AnaliziKadir Faik Küçüktopuzlu, Musa Çakır4CTurizm
Сбережения домашних хозяйств как инвестиционный ресурс в Кыргыз�Khicheza Fynchina3EФинансы
Kırım Yarım Adasının Yatırım PotansiyelleriKutluk Kağan Sümer2CUluslararası Ticaret II
Система отношений собственности и степень ее значимости для развMarat Kudaikulov4EСельское хозяйство
Yoksulluk, Eğitim Teknolojileri ve Avrasya EkonomileriMediha Tezcan3DBüyüme ve Gelişme III
Hope versus Reality: 20 Years of Economic Transition at the Turkish States of the Central AsiaMehmet Balcılar2AInternational Trade
Bankacılık Sektöründe İtibar Riskinin ÖnemiMerve Savram, Ali Karakoç3CFinans
Kobilerin Alternatif Enerji Kaynakları Kullanımı Eğiliminin KOBİ Verimliliği Üzerindeki Etkisi: İMES ve Tuzla OrMüjgan Hacıoğlu Deniz, Elif Haykır Hobikoğlu4BEnerji ve Tabii Kaynaklar
Cinsiyete Göre Gelişme Endeksi Çerçevesinde Kadın İstihdamının Ekonomik Değerlendirmesi: Türkiye ÖrneğiMüjgan Hacıoğlu Deniz, Elif Haykır Hobikoğlu1BBüyüme ve Gelişme I
Türk ve Kazak Maden Kanunlarının Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri Açısından DeğerlendirilmesiMustafa Topaloğlu4BEnerji ve Tabii Kaynaklar
Pressing Problems Related to Development of Pension Schemes in Ukraine and KazakhstanNataliya Rad3EФинансы
Nonlinear Real Exchange Rate Dynamics and Oil Prices in the Commonwealth of Independent StatesNezahat Küçük3AEnergy & Natural Resources
Impact of Decrease in Supply of Land for Domestic use in North Cyprus: Computerized General Equilibrium (CGE) Model ApprNuru Giritli, Sevin Uğural3AEnergy & Natural Resources
Orta Asya ve Kafkaslarda Borç-Ekonomik Büyüme İlişkileriÖmer Selçuk Emsen, Çağatay Karaköy, A. Meral Uzun2BBüyüme ve Gelişme II
Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileriÖmer Selçuk Emsen, Mine Gerni, Dilek Özdemir, Özge Buzdağlı1BBüyüme ve Gelişme I
Коррупция и «теневая» экономика в Кыргызстане Omurbek Karatalov1EЭкономика Центральной Азии
Kazakistan-Rusya-Belarus Gümrük Birliği Anlaşmasının Türkiye’nin İhracatı ve Kazakistan’daki Türk YatırıOsman Barak, Murat Doğanay1CUluslararası Ticaret I
Rus Dış Politikasında Bölgeselleşme ve Rusya’nın Entegrasyon Stratejisi: Avrasya Ekonomik TopluluğuOsman Ergül4DUluslararası İlişkiler
Azerbaycan’ın Enerji Kaynakları Gelirlerinin İhraç Hacmindeki Yeri ve Ülke Ekonomisine EtkisiOsman Nuri Aras, Elchin Suleymanov4BEnerji ve Tabii Kaynaklar
Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Sürdürülebilir KalkınmaOsman Seraceddin Sesliokuyucu, Yusuf Akan3DBüyüme ve Gelişme III
Çin’in Enerji Güvenliği Bağlamında Kafkasya ve Orta Asya PolitikasıÖzlem Arzu Azer4BEnerji ve Tabii Kaynaklar
Herbal Production in the Turkish Agricultural SectorÖzlem Durgun4ASectoral Analysis
Collusion in the Turkish Banking SectorResul Aydemir4ASectoral Analysis
Geçiş Ekonomileri Bağlamında Türkiye-Kazakistan Dış Ticaretine Uygulamalı Bir BakışRüştü Yayar, Yunus Emre Birol, Yusuf Demir1CUluslararası Ticaret I
Orta Asya Ekonomilerinin Değişen Dinamik YapısıS. Rıdvan Karluk0AOpening Session
Промышленность Кыргызской Республики и экономический ростSaule Ermekbaeva1EЭкономика Центральной Азии
Продовольственная безопасность – важнейшее условие развития эк�Saule Ermekbaeva, Kasira Nazarmatova4EСельское хозяйство
The Central Asian Countries and the Energy Sector: Economics, Politics and Legal AspectsŞaziye Gazioğlu, Fatoş Otcuoğlu3AEnergy & Natural Resources
Rekabet Gücü ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Orta Asya ve Kafkasya Geçiş Ekonomileri Üzerine Bir İncelemeSelahattin Sarı, Ayşen Hiç Gencer, Cevat Gerni, Ziya Çağlar Yurttançıkmaz1BBüyüme ve Gelişme I
Türkiye’de ve Dünya’da Yoksulluk Üzerine Bir AraştırmaSelami Özcan, H. Yunus Taş3DBüyüme ve Gelişme III
Avrupa Birliği’nin Genişleme Ve Küreselleşme Stratejileri: Polonya Özelinde Bir İncelemeSelami Sedat Akgöz, YUSUF KEMAL ÖZTÜRK4DUluslararası İlişkiler
Menşei Ülke İmajının Bulanık Küme Kuramı ile DeğerlendirilmesiSelçuk Burak Haşıloğlu2CUluslararası Ticaret II
Girişimciliğin Özendirilmesinde Mikro Kredi Uygulamaları: Kırgızistan Ekonomisi İçin Bir Değerlendirme Selçuk Kendirli, Yakup Ülker, Muharrem Tuna3CFinans
Dünya Enerji Piyasasında Orta Asya Cumhuriyetlerinin KonumuSerdar Kuzu4BEnerji ve Tabii Kaynaklar
Orta Asya’daki Ekonomik Gelişmeleri Bağlamında Türkiye’nin Kazakistan ile İlişkilerine Genel Bir BakışSerdar Kuzu, Tuğçe Uzun Kocamış, Emre Aksu1CUluslararası Ticaret I
Küresel Ekonomik Kriz ve Türkiye’nin Para Politikaları Üzerine Etkileri
Serdar Öztürk, Ali Sözdemir, Özlem Ülger3CFinans
Türkiye’nin İhracat Potansiyeli:Çekim Modeli Çerçevesinde Bir İnceleme
Sezai Ata2CUluslararası Ticaret II
Avrupa Birliği, Avrasya Ulaştırma Politikaları ve Bölge Ekonomilerine Muhtemel YansımalarıSinan Kuşcu4DUluslararası İlişkiler
A Study on the Regional Development Agencies as Project Based Development ModelSülün Evinç Torlak, Bilsev Gürsan1AGrowth & Development
Некоторые вопросы анализа интеграции в бизнесеTatyana Ivanyuk, Vasiliy Aryshev2EМеждународные отношения
Эффективность управления государственными финансами в Кыргызст�Turusbek Asanov3EФинансы
Актуальные вопросы развития малого бизнеса Украины в условиях улValentina Orlova3EФинансы
2008 Global Finansal Krizi Işığında Orta Asya Ülkelerinde Kriz Öncü Göstergelerinin DeğerlendirilmesiVolkan Öngel, Serdar Kuzu3CFinans
Türkiye’de Öğrenim Gören Türk Cumhuriyetleri Ve Akraba Topluluklarından Gelen Öğrencilerin Öğretim ProgramlaYaşar Barut, Mürsel Akdenk, Murat Gökalp, Agamurat Nazarov4DUluslararası İlişkiler
Kırgızistan’da İthalatın Belirleyicilerinin ModellenmesiZamira Oskonbaeva, Ebru Çağlayan Akay1CUluslararası Ticaret I
Sürdürülebilir Ekoturizmin Toplumsal Etkileri: Türkiye’den ÖrneklerZerrin Sungur4CTurizm

# 77

Schedule and Program

Istanbul Beykent University Kyrgyz-Turkish Manas University Turan University TIKA Turkish Central Bank