International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

24-25 August 2021 – Istanbul, TURKEY and ONLINE

All papers

Paper title Author list Time slot Track Session
Geçiş Ekonomilerinde Kadın Girişimciliği: Ekonomik Büyüme ile Nedensellik İlişkisi Adem Türkmen, İkram Yusuf Yarbaşı6CGirişimcilik
Reel Döviz Kurunda Eksik Değerlenme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi : Ülke Gelir Gruplarına Göre Bir AnalizAhmet İncekara, Abdullah Şuhan Gürbüz2ABüyüme-2
Доступ к инфраструктуре и социальным услугам в регионах КыргызстAinura Turdalieva, Razia Abdieva4CРост и развитие
Gelişmekte Olan Ülkelerde Kentleşmenin Tarımsal Verimlilik Üzerindeki EtkisiAli Talih Süt 7CTarım
Legatum Refah Endeksi Kapsamında Güney Kafkasya Ülkelerine Bir Bakış (2007-2020)Alper Yalçın, Sevda Yalçın3AKalkınma
Экономика Кыргызстан В Интеграционной Стратегии Возрождения ШелAsel Dzhailova, Arzybek Kozhoshev5CРегиональное развитие
Paradigm Shift of Tourist Behavior in Eurasian Countries under Pandemic ConditionsAyça Oralkan7ASectoral Analysis
An Empirical Analysis of Obesity Kuznets Curve Model for the Eurasian Economic UnionAyşe Öcal7ASectoral Analysis
Blockchain Beyond Cryptocurrency: Non-Fungible TokensAyşen Hiç Gencer, Burcu Sakız5AFinance
Tarım Politikalarının Üretim Deseni Üzerine Etkileri: Türkiye ÖrneğiAyşen Hiç Gencer, Özlen Hiç7CTarım
A Vicious Circle: The Interaction between Income Distribution and Household Indebtedness in the Neoliberal EraBaşak Gül Akar, İpek Tekin6AGrowth & Development
Türkiye Enflasyon Oranlarının İktisadi Belirleyicileri: ARDL Sınır Testi YaklaşımıBekir Aşık5BEnflasyon
Genç İşsizlik ve İstihdam, Eğitim veya Öğretimde Olmayan Gençler: AB ve Türkiye Açısından Bir DeğerlendirmeBetül Yüce Dural, Vildan Göl4Bİstihdam
The Role of International Financing Coordination in Enhancing the Competitive Advantages of NationsBeyhan Hilal Yaslıdağ, Müge Burcu Özdemir4ATrade and Macroeconomics
Türkiye'de Çelik Endüstrisi: Gelişmeler ve Karşılaşılan ZorluklarBilge Çağatay6BSektörel Analiz
Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksi ile Reel Sektör Kredileri İlişkisi: Eşbütünleşme ve Nedensellik AnalizleriBilgehan Tekin2ABüyüme-2
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Şirketlerde Pay Senedi Fiyatı ve Borsa Performans Oranları İlişkisi: İşlem HaBilgehan Tekin, Seda Nur Bastak7BBorsa
Анализ практики финансирования государственной системы здравоо�Damira Japarova5CРегиональное развитие
Turizm Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: ARDL Sınır Testi ve Zamanla Değişen ARDL YaklaşımlarıDidar Sarı Çallı, Işıl Ayas3CTurizm ve Hukuk
Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Petrol Fiyatının Karbon Emisyonu Üzerine Asimetrik EtkisiDuygu Serin Oktay1CÇevre Ekonomisi
Направления Кластерного Конкурентоспособного Развития ПриоритеDzhumabek Dzhailov, Mardalieva Leila 4CРост и развитие
Türkiye’de Konut Balonları Var mı Yok Mu? Ebru Çağlayan Akay, Özge Korkmaz, Hoşeng Bülbül6BSektörel Analiz
Demokrasi ile Sağlık ve Yönetişim Göstergelerinin İlişkisi: Panel Probit Yaklaşımı Ebru Çağlayan Akay, Tuğçe Acar3AKalkınma
Yumuşak Güç Kavramı Bağlamında Türkiye Örneği: Kaynaklar ve Uygulamalar Ekber Kandemir, Can Ozan Tuncer2CBölgesel Gelişmeler
Устойчивое Развитие Туризма В Азербайджане В Постпандемический �Elchin Suleymanov, Farhad Rahmanov4CРост и развитие
Covid-19 Pandemisinin Azerbaycan Ekonomisi Üzerinde EtkisiElchin Suleymanov, Farhad Rahmanov, Khayala Ibrahimova2CBölgesel Gelişmeler
Büyümenin Kaynaklarından Beşeri Sermaye ve Doğal Kaynak Kullanımı İncelemesi: Türkiye ÖrneğiEnder Mehmet Şahinkoç, Türker Tuğsal2ABüyüme-2
İktisadi Büyüme ve Tüketim Harcamaları Arasındaki İlişki: Türkiye ve Doğu Avrupa ÖrneğiErhan Duman2ABüyüme-2
Ar-Ge Harcamaları, İleri Teknolojik Ürün İhracatı ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi: SeçilmişErhan Duman2ABüyüme-2
1991-2019 Döneminde Ermeni Siyasi Elitleri, Diyasporaları ve Ermenistan Ekonomisi Üzerine DüşüncelerErsan Bocutoğlu2CBölgesel Gelişmeler
Türkiye’deki Kadın Yoksulluğunun OECD Ülkeleri ile Karşılaştırmalı AnaliziEzgi Demiral3AKalkınma
Yolsuzluk, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: OECD Ülkelerinden Ampirik KanıtlarFatma Ünlü1ABüyüme-1
Döngüsel Ekonomi Konsepti Kapsamında Atık Yönetimi ve İnsani Gelişme Endeksi İlişkisine Dair Bir İncelemeFerhan Sayın3AKalkınma
Avrasya Ülkelerinin Kümeleme Analizi İle Ekonomik Özgürlük Açısından İncelenmesiFerhat Orman3AKalkınma
The Effect of Service Quality on Patient Satisfaction in Health Tourism IdentificationGülay Tamer7ASectoral Analysis
COVID-19 Kriz Sürecinin Çalışma Hayatına Yansımaları: Uzaktan ÇalışmaGülşen Sarı Gerşil4Bİstihdam
Importance and expansion of the Islamic Bank SectorGyöngyi Bánkuti5AFinance
Investigation of the Relationship Between Income Inequality and Labor Productivity in the Context of Sustainable DevelopH. Hilal Bağlıtaş6AGrowth & Development
Determinants of Stock Market Development in Eurasian CountriesHakan Bal5AFinance
Bakü Tiflis Kars Demiryolunun Bugünü ve GeleceğiHakan Emanet2CBölgesel Gelişmeler
Kaynak Talihsizliği Tezi Sadece Az Gelişmiş Ülkeleri mi İlgilendiriyor? Kaynak Zengini Gelişmiş Ülkelerden ÖrneHarun Bal, Berk Palandökenlier1CÇevre Ekonomisi
An Empirical Investigation on the Validity of Linder Hypothesis for Manufacturing Exports from Turkey to Eurozone CountrHarun Bal, Emrah Eray Akça4ATrade and Macroeconomics
Enflasyon Belirsizliği ve Friedman-Ball Hipotezi: Türkiye ÖrneğiHarun Bal, Esma Erdoğan, Ayat Abdelrahim Suliman Esaa5BEnflasyon
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Yenilikçilik Üzerindeki Etkisinde Toplam Kalite Yönetiminin Aracı RolüHasan Boztoprak, Bahaddin Sinsoysal, Hicran Torun6CGirişimcilik
Ownership concentration, Foreign shareholding, Audit quality and Stock Price Synchronicity: A Critical Review of literatHatice Düzakın, Heba Isleem5AFinance
Reel Opsiyon Yöntemiyle Yatırım Projesi Değerlendirmesi: Girişimcilik Yatırımı ÖrneğiHatice Düzakın, Süreyya Yılmaz Özekenci6CGirişimcilik
Covid-19’un Borsa İstanbul Sektör Getirileri Üzerine Etkisinin Olay Çalışması İle İncelenmesi
Hatice Düzakın, Süreyya Yılmaz Özekenci, Tuba Konak1BFinans ve COVID-19
Otel İşletmelerinde Yenilik Uygulamaları: Alanya Örneğiİhsan Kurar3CTurizm ve Hukuk
COVID-19 Pandemisi ve Dünya Ekonomisinde Yeni Arayışlar Çerçevesinde Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmİsmail Hakkı İşcan, Fatma Uzunses2BUluslararası Ticaret
Dünyada ve Türkiye’de Nükleer Enerjiİsmail Kavaz6BSektörel Analiz
Акча Массасынын Эндогендүүлүгү Гипотезасы: Кыргызстан МисалыJunus Ganiev, Damira Baigonushova5CРегиональное развитие
Yaptırımların ve İktisadi Entegrasyonun Avrasya Ekonomik Birliği Üyeleri Arasındaki Ticarete Etkisi: Çekim ModelJunus Ganiev, Şaban Nazlıoğlu, Damira Baigonushova2BUluslararası Ticaret
Воспросы развития экономического сотрудничества ЕАЭСJusup Pirimbaev, Anara Kamalova5CРегиональное развитие
Эконометрические модели структурных сдвигов экономики Кыргызск�Kalybek Choroev4CРост и развитие
COVID-19 Küresel Krizin Üretim, İstihdam, Ticaret ve Turizm Gelirleri Üzerindeki Makroekonomik EtkileriKamil Uslu0AOpening Session
Döviz Kuru Oynaklığında Uzun HafızaKenan Terzioğlu, Aysu Yaşar3BFinans
Çevresel Bozulma: Parasal Aktarım Kanalları ve CO2 EmisyonuKenan Terzioğlu, Buket Taştan1CÇevre Ekonomisi
Açık Ekonomilerde Enflasyon ve Reel Marjinal Maliyetler: Yeni Keynesyen Hibrit Phillips EğrisiKenan Terzioğlu, Doğaç Acaroğlu5BEnflasyon
Доходы Населения как Фактор Экономического Роста в Кыргызской РеKhicheza Fynchina4CРост и развитие
The Role of Competitive Aggressiveness and Autonomy of Small and Medium-sized Enterprises in the Development of NationalMehmet Civelek6AGrowth & Development
Pay Piyasası Getirilerini Etkileyen Makroekonomik Faktörler: Avrasya Ülkeleri Borsa Endeksleri Üzerine Bir AnalizMelih Sefa Yavuz, Yiğit Han Gazel, Mehmetcan Suyadal7BBorsa
Covid-19 Salgınının Kırgızistan Bankacılık Sektörü Üzerindeki EtkisiMetin Bayrak, Dastan Aseinov1BFinans ve COVID-19
Uluslararası Teknoloji Yayılmasının Yenilik Performansı Üzerine Etkisinde Sektörel Teknoloji Yoğunluğunun BelirMetin Karadağ, Fikret Bostan6CGirişimcilik
Bir Kümelenme Stratejisi Örneği Olarak Japonya’da Kümelenme PolitikalarıMustafa Atilla Arıcıoğlu, Yasemin Savaş2CBölgesel Gelişmeler
Inflation and Interest Rate Interaction: An Analysis of the Validity of the Gibson Paradox in TurkeyMustafa Göktuğ Kaya, Yiğit Yıldız4ATrade and Macroeconomics
ISTAC Tahkiminde Hakem Kararları Mustafa Topaloğlu3CTurizm ve Hukuk
Does Demographic Transition Reduce Poverty in Central Asia?Muyassar Kurbanova6AGrowth & Development
Finansal Gelişme Göstergeleri ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye ÖrneğiNaci Yılmaz, Özlem Taşseven1ABüyüme-1
Determinants of Chinese Exports to the United States: An Empirical AnalysisNaci Yılmaz, Özlem Taşseven4ATrade and Macroeconomics
Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Cari Açık Arasındaki İlişkinin Sınanması: ARDL Sınır Testi YaklaşımıNazım Çatalbaş1ABüyüme-1
Kadınların İşgücüne Katılımı ve Ekonomik Büyüme: Geçiş Ekonomileri Üzerine BulgularNeşe Algan, Duygu Serin Oktay4Bİstihdam
N-11 Ülkelerinde Ekonomik Karmaşıklık ve Çevresel Bozulma İlişkisine Yönelik Ampirik AnalizNeşe Algan, Harun Bal, Müge Manga1CÇevre Ekonomisi
The Impact of Foreign Direct Investment on Poverty Reduction in Turkey: A Time Series AnalysisNeşe Algan, Harun Bal, Murat Bayraktar6AGrowth & Development
Babacan Liderlik Davranışlarında Yöneticilerin Öne Çıkan Bireysel Değerlerinin COVID-19 Pandemi Sürecinde İnceOlcay Bige Aşkun, Sevcan Pınar6CGirişimcilik
Türkiye’de Yolsuzluk Endeksinin Borsa İstanbul-100 Endeksi Üzerine EtkisiÖmer Selçuk Emsen, Mine Gerni, Ziya Çağlar Yurttançıkmaz, Hatıra Sadeghzadeh Emsen7BBorsa
COVID-19 Krizi ve Demokrasi: Uluslararası Politik-Ekonomi Bağlamında Bir İncelemeOrhan Cengiz2BUluslararası Ticaret
Avrasya Ülkelerinde Karbon Emisyonu, Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi ve Doğrudan Yabancı Yatırım İlişkisiÖzge Yüksel1CÇevre Ekonomisi
Kırılgan Beşli Ülkelerinde Finansal gelişme ve uluslararası ticaretin büyüme üzerindeki etkileri: Panel ARDL AnÖzgür Ömer Ersin, Ali Talih Süt 2BUluslararası Ticaret
COVID-19 Pandemi Döneminde Vaka Sayıları, Döviz Kuru ve VIX Endeksinin Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerindeki EtkisiÖzgür Ömer Ersin, Özgür Kıyak, Tuğçe Acar1BFinans ve COVID-19
Kamu Harcalamarı, Toplam Faktör Verimliliği Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bir Panel Veri AnaliziRemzi Can Yılmaz, Ahmet Rutkay Ardoğan1ABüyüme-1
Sürdürülebilir İş Modeli İntermodal: Ekol Lojistik ÖrneğiSalim Üre, Berkan Takcı6BSektörel Analiz
Action in Economics: Mathematical Derivation of Laws of Economics from the Principle of Least Action in PhysicsSayan Kombarov4ATrade and Macroeconomics
Karmaşıklık Endeksinin Büyüme Üzerine Etkileri Ve Gelişmişlik Düzeyindeki Ayrışmaya Yansımaları: Eski SSCB Selahattin Sarı, Ömer Selçuk Emsen, Cevat Gerni, Adem Türkmen1ABüyüme-1
COVID-19’un Sağlık Çalışanlarına Etkisi ile İlgili Bir DerlemeSeniha Avcıl4Bİstihdam
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın COVID-19 Pandemisine Karşı Para Politikasının Bir DeğerlendirmesiSerpil Kuzucu1BFinans ve COVID-19
Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Genç İşsizliğinin Ekonomik Belirleyicileri: Ampirik Bir AnalizSevilay Konya, Mücahide Küçüksucu, Gülbahar Kabaloğlu4Bİstihdam
Kripto Endekslerin Kripto Paralar üzerindeki Etkisi: HODL Endeksi ve Bitcoin İlişkisiSıtkı Sönmezer, Gülşah Gencer Çelik3BFinans
Sermaye Piyasası Kanunu’na Göre Piyasa Dolandırıcılığı SuçuSoner Hamza Çetin3CTurizm ve Hukuk
Формирование позитивного имиджа предпринимателя в странах ЕАЭС �Tatyana Gurunyan5CРегиональное развитие
Makro İhtiyati Politikaların Ülke Ekonomilerine Finansal İstikrar Sürecindeki KatkısıYağmur Rençber3BFinans
Enflasyon ve Büyüme Arasındaki Doğrusal Olmayan İlişki: Geçiş Ekonomileri ÖrneğiZamira Oskonbaeva, Ebru Çağlayan Akay5BEnflasyon
Kastamonu İline Ait 2021 Yılı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların ve K�Zehra Meliha Tengiz, Osman İnan, Fatih Gürel7CTarım
Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Nedensellik AnaliziZeynep Emir, Fatma Dizge2BUluslararası Ticaret

# 93

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Istanbul Beykent University Doğuş University Kyrgyz-Turkish Manas University