International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

1-3 July 2014 – Skopje, MACEDONIA

All papers

Paper title Author list Time slot Track Session
Geçiş Ekonomilerinde Kayıtdışılığın Boyutları ve Çözüm ÖnerileriAbdullah Burhan Bahçe, Hatice Dayar5EBölgesel Ekonomiler
Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili ÖdemeAdnan Deynekli2EHukuk I
Türkiye ve Makedonya Ekonomilerinin Konjonktürel Uyumunu Belirleyen FaktörlerAhmet Güven, Emre Aslan, Türker Şimşek, Atila Karkacıer7DMakroekonomi II
The Relationship between Nominal Exchange Rate and Sectoral Output: An Emprical AnalysisAhmet Ay, Mustafa Gerçeker, Şerife Özşahin5AMacroeconomics
Enflasyon ile İşsizlik Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Test Edilmesi: Panel Eşbütünleşme ve Nedensellik AnalAhmet Kamacı, Ekrem Gül, Serkan Konya6DMakroekonomi I
Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: Panel Eşbütünleşme ve Nedensellik AnaliziAhmet Kamacı, Yener Oğan3ETurizm
Girdi-Çıktı Analizi Yaklaşımıyla Kırgızistan Ekonomisinin Analizi (2005-2010)Ainura Turdalieva5EBölgesel Ekonomiler
Цепочка добавленной стоимости для фруктовAkylbek Umetaliev7EЭкономический рост и развитие
Impact of the Distance between Settlements and Regional Center of Chelyabinsk Region on the Amount of Ground RentAlfia Sagitova, Dmitri Pletnev, Viktor Barhatov7ARegional Economies
Роль и значение социального маркетинга в экономике страныAnara Kamalova7EЭкономический рост и развитие
The (No-)Impact of the Arms Embargo on the Relations between the European Union and ChinaArmağan Gözkaman4AInternational Relations
Ekonomik Büyüme ve Kalkınmada Girişimciliğin Önemi ve RolüAsım Günal Önce, Mehmet Marangoz, Nedret Erboy5DMikroekonomi II
Type of Information Resources and Feedback Facilities for Corporate Social Responsibility Related Issues on Corporate WeAti Harmoni, Hanum Putri Permatasari3ASectoral Analysis
Cluster-based Innovation Policies: A Critical ApproachAyşe Saime Döner7ARegional Economies
Anti-Keynesian Views: Fiscal and Monetary GuidelinesAyşen Hiç Gencer, Özlen Hiç5AMacroeconomics
A.Smith ve Klasik Okul, K.Marx ve Marksist Sosyalizm, J.M.Keynes ve Keynesgil Devrim ve Daha Sonraki GelişmelerAyşen Hiç Gencer, Özlen Hiç7DMakroekonomi II
Toplumsal Bir Mesele Olarak Yolsuzluk ve Büyüme İlişkisi: Türkiye ÖrneğiBaşak Gül Aktakas, Neşe Algan, İpek Tekin3DBüyüme
Balkan Ülkelerine ve Türkiye’ye Yönelik Doğrudan Yabancı Sermaye Girişlerinde Ekonomik Özgürlüklerin BelirleyBedriye Tunçsiper, Ömer Faruk Biçen6BUluslararası Ekonomi I
Yapısal Şokların Türkiye Ekonomisi Üzerindeki EtkileriBekir Aşık7DMakroekonomi II
Bilge Ekonomisi ve TürkiyeBurcu Sakız5DMikroekonomi II
Türkiye ve AB Ülkelerinde Dışa Açıklığın İstihdam Üzerine EtkileriÇağatay Karaköy, İlkay Noyan Yalman, Zekai Özdemir7CKalkınma IV
Göç Hukuku Açısından Yabancıların Türkiye’de İkametiÇağlar Özel2EHukuk I
Connecting Eurasia and the Americas: Geopolitical Implications of the Bering Strait Crossing in the Age of GlobalizationÇağrı Erdem4AInternational Relations
Türkiye’deki Üretken Sektörlerin Göreli Önemi ve Emisyon Sorumluluğu: 2002-2011Celal Taşdoğan, Bilgen Taşdoğan6EEnerji ve Çevre
Göç Hukukundaki Güncel Gelişmeler Üzerine Bazı Tespit ve DeğerlendirmelerÇetin Arslan2EHukuk I
The Experience of Turkish Economy on Tax SmoothingCevat Bilgin, Handan Kaynar Bilgin2BFinance I
Küresel Finans Krizi ve Bu Krizden Çıkarılacak Kurumsal Yönetim DersleriCüneyd Ebrar Levent2CFinansal Kriz I
Мотивация труда в системе здравоохраненияDamira Japarova7EЭкономический рост и развитие
Küresel Finans Krizi ve Finansal İşlem Vergilerinin İstikrarlandırıcı EtkisiDeniz Aytaç2CFinansal Kriz I
Avrasya Ekonomileri için Feldstein-Horioka BilmecesiDilek Özdemir, Serap Bedir, Kerem Karabulut2DFinans
Transaction Costs of Large and Mid-sized Corporations in RussiaDmitri Pletnev, Ekaterina Nikolaeva, Stanislav Lushnikov6AMicroeconomics
Features of Value Added Distribution of Gazprom Corporation in 2004-2012Dmitri Pletnev, Ekaterina Nikolaeva, Zinfira Bitkulova4BEnergy
Extreme Coexceedances in South Eastern European Stock Markets with Focus on EU Accession CountriesDragan Tevdovski2BFinance I
Comparative Analysis of Efficiency Measurement of Banks in the Turkish Banking SystemEbru Esendemirli, Emine Yasemin Yeğinboy3BFinance II
Karşılaştırmalı Hukukta Anayasa Mahkemelerinin Yapısı: Makedonya, Türkiye, Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya vEbru Karaman2EHukuk I
Küresel Kriz Sonrasında Cari Açık ve Kredi Hacmi Arasındaki İlişki: Türkiye ÖrneğiEbubekir Karaçayır, Sinem Yapar Saçık2CFinansal Kriz I
On the Economical Impacts of Cloud Computing in Information Technology IndustryEdiz Şaykol3ASectoral Analysis
Küresel Krizin Ardından Bankacılık Sektöründeki Son Gelişmeler: Türkiye’deki Bankacılıkla İlgili Yeni DüzeEkrem Erdem, Emine Fırat2CFinansal Kriz I
SSCB Sonrası Petrol İhraç Eden Ülkelerde Petrol Gelirlerinin Yaşam Standartlarına EtkisiElchin Suleymanov, Cihan Bulut, Fakhri Hasanov3DBüyüme
Model of Growth of the Russian Corporations: Impaction of Institutional FactorsElena Silova, Irina Belova, Daria Bents6AMicroeconomics
Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Belirleyicisi Olarak Eko-İnovasyonun Önemi: Dünya ve Türkiye ÖrneğiElif Haykır Hobikoğlu, Ahmet İncekara5DMikroekonomi II
Bölgesel Kalkınma Politikalarının Etkinliği: Türkiye Alt Bölgeler Bazında Bir UygulamaEmine Demet Ekinci, Tuba Şahinoğlu, Fehim Bakırcı5EBölgesel Ekonomiler
Finansal Krizlerin Oluşmasında Finansal Raporlamanın Rolü: Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının GetirdEmine Fırat, Hakan Seldüz3CFinansal Kriz II
Current Account Fragilities in the Balkan CountriesErcan Uygur1AKeynote Session
Eğitimdeki Gelişme ve Koşullar Bakımından Türkiye ve Geçiş Ekonomileri KarşılaştırmasıErol Karaca7CKalkınma IV
Öğrenen Turizm Bölgelerinin Şehir Pazarlamasına Etkisi Üzerine Kavramsal Bir ÇalışmaEsra Ciğerci, Alparslan Özmen3ETurizm
Küresel Krizin Türkiye’deki İnşaat Sektörü Üzerindeki EtkileriEsra Soyu, Fatih Kürşat Fırat3CFinansal Kriz II
Factors Impacting Capital Structure in Indonesian Food and Beverage CompaniesEuphrasia Susy Suhendra3ASectoral Analysis
The Impact of Stock Prices on Consumption and Interest Rate in Turkey: Evidence from a Time Varying Vector AutoregressivEvrim Tören2BFinance I
Çevresel Sürdürülebilirlik Ve TarımFaik Bilgili, Hayriye Hilal Bağlıtaş6EEnerji ve Çevre
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün Turizme KatkılarıFaruk Andaç3ETurizm
Türkiye’de Bölgesel Bebek Ölüm Hızlarının Sağlık Ekonomisi Perspektifinden Karşılaştırmalı AnaliziFatih Şantaş, Emin Barlas, Ahmet Kar4CKalkınma I
Türkiye’deki Konut Fiyatlarının Tahmininde Hedonik Regresyon Yöntemi ile Yapay Sinir Ağlarının Karşılaştır�Fatih Ecer4DMikroekonomi I
Merkezi Yönetimin Vergi Gelirlerini Yerel Yönetimlere Dağıtımı: KüreyerelleşmeFatih Kaplanhan, Cem Korkut2DFinans
The Exchange Rate Volatility in Indonesia and Policy ResponseFerry Syarifuddin5AMacroeconomics
Kitle Kültürü Ortamında Stratejik Tutarsızlık ve Örgütsel İkiyüzlülük: Kredi ve Yurtlar Kurumuna Bağlı YurFeyzullah Eroğlu, Şeyma Gün Eroğlu4DMikroekonomi I
Metal (Çelik) Kullanım Yoğunluğu Hipotezinin Türkiye Ekonomisi için SınanmasıFikret Dülger, Almıla Burgaç, Salih Gencer4DMikroekonomi I
Bazı Güney ve Doğu Avrupa Geçiş Ekonomilerinin Mali Reformlarının KarşılaştırmasıFunda Diril2DFinans
Yoksullukla Mücadelede Sosyal Koruma Harcamalarının RolüGülferah Bozkaya6CKalkınma III
Küreselleşme Sürecinde Yoksulluk: Türkiye’de ve Dünyadaki PerspektifiGülşen Sarı Gerşil, Hülya Yeşilyurt6CKalkınma III
Türkiye’de 2002-2012 Döneminde Hekim Yoğunluğu ve Sayıları: Makro Sağlık İnsangücü Planlaması AçısındanGülsün Erigüç4CKalkınma I
Cari Açığın Sürdürülebilirliğinde Varlık Talebi YaklaşımıGürçem Oransay, Mahir Fisunoğlu6DMakroekonomi I
Doğal Kaynak Zenginliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisinde Yönetişim Göstergelerinin Aracılık Etkisi: MENA ve HazHarun Bal, Mehmet Demiral, Emrah Eray Akça3DBüyüme
Topluluk Girişimciliği: Denizli Babadağlılar Çarşısı ÖrneğiHatice Çoban, Bilge Akça, Ayşe İrmiş, Mehtap Sarıkaya5DMikroekonomi II
Sosyal İşletmeler ve Sosyal İşletmelerin Hukuki YapısıHülya Göktepe4EHukuk II
Reel Döviz Kuru’nun Dış Ticaret Üzerine Etkisi ve Yoksullaştıran Büyüme: 2003-2013 Türkiye ÖrneğiHüseyin Avni Egeli, Yağmur Sağlam6BUluslararası Ekonomi I
Firma Devralmalarının Firmanın Sektör İçindeki Performansı Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Uygulamasıİbrahim Halil Ekşi, Rabia Ecem Küçüktaşdurmaz, Nasara Banu Güzel4DMikroekonomi I
Balkan Ülkelerinde Feldstein–Horioka Paradoksu: Bir Panel Eşbütünleşme Analiziİbrahim Örnek, Selen Utlu, Mustafa Baylan2DFinans
Mikro Kredi ve Yoksulluğun Azaltılması: Makedonya ve Türkiye Karşılaştırmasıİlhan Ege6CKalkınma III
How to Increase Market Capitalization in Eurasian Markets?İlyas Sözen, Sıtkı Sönmezer3BFinance II
Avrupa Birliği Göç İlişkileri: Makedonya Odaklı Bir Analizİlyas Sözen, Volkan Öngel, Fatih Çam5BUluslararası İlişkiler
Finansal İstikrarın Sağlanmasında Finansal Regülasyon: Seçilmiş AB Ülkeleri ve Türkiye Uygulamasıİsmail Ciğerci, Cem Gökce3CFinansal Kriz II
Geçiş Ülkelerinde İktisat Eğitiminde Dönüşüm ve Uluslararası Görünürlük: Balkan İktisatçıları ÖrneğiJale Çokgezen, Murat Çokgezen7CKalkınma IV
Усиление интеграционного процесса в Евразийском экономическом сJusup Pirimbaev1AKeynote Session
Youth Unemployment in 21st Century: The Turkish CaseKamil Necdet Ar7ARegional Economies
A Critical Review of Private Pension System in Turkey Considering the German SystemKemal Yaman2BFinance I
Taylor Rule in an Open Economy: Has the Conduct of Monetary Policy Changed in Turkey?Kenan Lopcu5AMacroeconomics
Artificial Neural Network Models to Build an Early Warning System for Turkish Commercial Banks before and after the 2001Kenan Lopcu, Süleyman Bilgin Kılıç, Semin Paksoy3BFinance II
Национальные интересы и евразийская экономическая интеграция Khodjamahmad Umarov1AKeynote Session
Strategic Determinants for Managing the Optimal Changes in the Model for Sustainable GrowthLeonid Nakov, Ljubomir Drakulevski2AGrowth & Development
EU Innovation Performance Policies and the Economic Crisis: Innovation Policy and the Political Failure of ItalyMarco Boschele6AMicroeconomics
Orta Asya Ülkelerindeki Teknik DeğişimMediha Tezcan5CKalkınma II
Bölgesel Ekonomik Politikalarda Devletin Değişen RolüMehmet Akif Kara, Seyhan Taş, Sena Türkmen, Enver Günay5CKalkınma II
Türkiye’de Enflasyon Belirsizliğinin Enflasyon, Büyüme, Faiz Oranı ve Döviz Kuru Üzerine Etkileri Mehmet Kenan Terzioğlu, Nezir Köse3DBüyüme
Hizmet Ticaretinin Geçiş Ekonomileri Üzerindeki Etkileri: 2000-2010Mehmet Sinan Temurlenk, Adem Türkmen, Aslı Cansın Doker, Sevda Yapraklı7BUluslararası Ekonomi II
Geçiş Ekonomilerinde ÖzelleştirmeMetin Sağlam, Necmi Ocak5EBölgesel Ekonomiler
Purchasing Power Parity in Commonwealth of Independent StatesMuammer Tekeoğlu, Gülçin Güreşçi Pehlivan, Esra  BALLI2AGrowth & Development
World Investments, Global Terrorism and the New Perception of Politic RiskMurat Koç, Hakkı Çiftçi4AInternational Relations
Türk Hukukunda Kamulaştırmasız El Atma Sorunu Üzerine Bir İncelemeMustafa Avcı4EHukuk II
The Role of Advertising during RecessionMustafa Ercilasun, Ayşen Akyüz6AMicroeconomics
Economic Growth in the Axis of Human Capital, R&D and Innovation: An Analysis on the G8 CountriesMustafa Gömleksiz, Birol Mercan2AGrowth & Development
Konya Ayakkabıcılık Kümelenmesinin Rekabetçilik AnaliziMustafa Gömleksiz, Mustafa Atilla Arıcıoğlu, Muhittin Koraş4DMikroekonomi I
Recent Energy Policy Regulation on Solar Energy Systems in Turkey: Impact on the Economy and the EnvironmentMustafa Güneş, Mehmet Güneş4BEnergy
Doğrudan Yabancı Yatırım ile Endüstri-içi Ticaret Arası İlişkiler: Türkiye’nin Ulaşım Araçları SektörüMustafa Kemal Değer, Muharrem Akın Doğanay, Murat Can Genç6BUluslararası Ekonomi I
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Viyana Konvansiyonu Bağlamında Yeni Türk Borçlar Kanunu ile Getirilen SatıMustafa Topaloğlu2EHukuk I
The Role of OECD Corporate Governance Principles in the Integration of Commonwealth of Independent States Countries to tNaim Ata Atabey, Halenur Yılmaz, Merve Öztürk7ARegional Economies
Türk Ticaret Kanunu’nda Birleşme, Bölünme ve Tür Değişikliğine İlişkin Düzenlemelerin Türkiye’deki İş Naim Ata Atabey, Semih Büyükipekçi4EHukuk II
Comparative Analysis of Birth Rate and Life Expectancy in Macedonia, Turkey and the European UnionNatasha Stojovska, Trajko Miceski7ARegional Economies
Orta Asya’da Dış Ticaretin Gelişmesinde Lojistik Hizmetlerinin RolüNazım Çatalbaş7BUluslararası Ekonomi II
Türk Hukukunda Bankacılık Zimmeti SuçuNazmiye Özenbaş4EHukuk II
Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: BRICS Ülkeleri ve Türkiye ÖrneğiNeşe Algan, Harun Bal, Ediz Kandır, Müge Manga3DBüyüme
Gelişmekte Olan Ülkeler Küresel Sermayeyi Çekme Konusunda Niçin Başarısız Olmaktadırlar? Balkan Ülkeleri içinNeşe Algan, Harun Bal, Mehmet Demiral6DMakroekonomi I
Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesinde Makedonya ile Türkiye’nin Dış Ticaret İlişkilerinin İncelenmesiNeslihan Koç7BUluslararası Ekonomi II
Ekogirişimcilik ve BankalarNilüfer Işık5DMikroekonomi II
Türkiye ve Geçiş Ekonomilerinde Sosyal EntegrasyonNuray Gökçek Karaca4CKalkınma I
Türkiye ve Geçiş Ekonomilerinde Çok Boyutlu Yoksulluk ve İnsani GelişmeNuray Gökçek Karaca, Berrin Gökçek6CKalkınma III
Türkiye ve Avrupa Birliğine Aday Geçiş Ekonomilerinde Uluslararası Göç TrendleriNuray Gökçek Karaca, Semra Saruç5BUluslararası İlişkiler
Geçiş Ekonomilerinde Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği Ömer Selçuk Emsen, Ahmet Alkan Çelik, Dilek Özdemir, Özge Buzdağlı7DMakroekonomi II
Teorik Perspektifte Rekabet ve Kümelenme İlişkileri: Bölgesel Kalkınmaya EtkileriÖmer Selçuk Emsen, Mine Gerni, Emine Demet Ekinci, Tuba Şahinoğlu5EBölgesel Ekonomiler
Ekonomik Performans Kriteri Olarak Maatricht Kriterlerine Yakınsama: Geçiş Ekonomileri Üzerine UygulamaÖmer Selçuk Emsen, Ziya Çağlar Yurttançıkmaz, Murat Nişancı, Adem Türkmen5CKalkınma II
Мировой финансовый кризис и его влияния на состояние экономики К�Omurbek Karatalov7EЭкономический рост и развитие
Does the Newly Shaping Structure in Energy Sector Mean a New Order for the World?Onur Tutulmaz4BEnergy
Refah Devleti Anlayışı Çerçevesinde Geçiş Ekonomilerinde Sağlık HarcamalarıÖzgür Emre Koç4CKalkınma I
The Effects of the Transatlantic Trade and Investment Partnership on the European Union and TurkeyPınar Bal4AInternational Relations
Yenilenebilir Enerji Politikaları ve Enerji Arz GüvenliğiPoyraz Gürson, Mustafa Kemal Topcu, Halil İbrahim Ülker, Turan Erman Erkan6EEnerji ve Çevre
Kurumsal Yönetim Anlayışı Temelinde Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık İlkelerinin Muhasebe Bilgi Sistemine YansımaRabia Özpeynirci, Emine Kalaycı3CFinansal Kriz II
Financial-Economic Crisis and Hollywood’s Social Transformation Operations by Horror MoviesRamazan Kurtoğlu4AInternational Relations
Worker’s Remittances and Poverty in KyrgyzstanRaziya Abdiyeva, Burulcha Sulaimanova, Kamalbek Karymshakov3ASectoral Analysis
Endüstriyel Yığılma Ekonomileri Gümülcine-İskeçe-Dedeağaç Organize Sanayi Bölgeleri ÖrneğiRecep Kök, Serhat Şentürk1AKeynote Session
Beta Convergence Analysis on Transition Economies: 1991-2011Ş. Mustafa Ersungur, Adem Türkmen, Aslı Cansın Doker2AGrowth & Development
Avrupa Birliği’nin Balkanlara Genişlemesi: Balkan Ülkelerine Üyelik PerspektifiS. Rıdvan Karluk1AKeynote Session
2008 Küresel Ekonomik Krizinin Türkiye İmalat Sanayi Sektörünün Performansı Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul FirmS. Serdar Karaca, Derya Ağcadağ, Müge Sağlam Bezgin, Eray Baysa3CFinansal Kriz II
Türkiye’de Kadın YoksulluğuSeda Şengül, Mahir Fisunoğlu6CKalkınma III
Geçiş Ekonomilerine Yönelik Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: İhracata Yönelik mi, Yoksa İthal İkameci mSelahattin Sarı, Ömer Selçuk Emsen, Cevat Gerni, Burhan Kabadayı6BUluslararası Ekonomi I
Bütçe Açığı ve Enflasyon: Türkiye İçin Bir Sınır Testi YaklaşımıSerap Bedir, Arzu Tural Dikmen6DMakroekonomi I
Consequences of Ineffective Policies and a Risk of Default in Russia and the EurozoneSergei Poliduts, Viktor Barhatov, Yuner Kapkaev2BFinance I
Finansal Kriz ve Maliye Politikası: AB Üyesi Balkan Ülkeleri Üzerine Bir DeğerlendirmeServet Akyol2DFinans
Decomposition Analysis of CO2 Emissions for Turkey and Iran over 1990-2010Sevin Uğural, Hasan Rüstemoğlu4BEnergy
Development of the Financial Markets in Turkey in Comparison with the EU Countries Sudi Apak, Mehmet Fatih Bayramoğlu3BFinance II
Türkiye’de Uluslararası Fonların Paradoksal Etkisi: Hollanda HastalığıTaner Akçacı, Aydan Karaata6BUluslararası Ekonomi I
Tarihi ve Kültürel Perspektifte Türkiye-Makedonya İlişkileriTevfik Orçun Özgün, Onur Koçak5BUluslararası İlişkiler
How Do Institutions Determine Economic Growth? Evidеnce from Central and Eastern Europe before and during Global EconomTrajko Slaveski, Darko Lazarov2AGrowth & Development
Kültürel Farklılıkların Ülkeler Arası Mal Akımlarına Etkisi Üzerine Bir Literatür İncelemesiTuğçe Uğur, Mehmet Sedat Uğur7BUluslararası Ekonomi II
Переход Кыргызстана к социальной рыночной экономике: особенност�Turar Koychuev, Merim Koichueva1AKeynote Session
ТНК как высшая форма хозяйствования современной экономической с�Turusbek Asanov, Marat Kudaikulov7EЭкономический рост и развитие
Ticari Beklentiler Teorisi ve Çin’in Yükselişi: Barışçıl Bir Gelecek?Ümit Alperen, Ahmet Günay7BUluslararası Ekonomi II
Türkiye’de Organik Tarım Potansiyelinin Kırsal Kalkınmadaki Rolü: Gökçeada ÖrneğiÜmran Şengül, Sibel Tan, Şermin Atak7CKalkınma IV
Türkiye Gökçeada’da Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Potansiyeli Ümran Şengül, Sibel Tan, Şermin Atak, Ahmet Bilal Şengül6EEnerji ve Çevre
Türkiye’de Son On Yıllık Süreçte Tarım Sektöründeki Değişimlerin Genel Ekonomik Göstergelerle DeğerlendiriÜmran Şengül, Sibel Tan, Şermin Atak, Sabri Sami Tan7CKalkınma IV
Tüketim Fonksiyonu ve Türkiye için Gelir-Tüketim İlişkisinin Ampirik AnaliziUtku Altunöz5CKalkınma II
Assessing the Impact of Foreign Direct Investments on Export Performance of Macedonia and TurkeyVesna Bucevska1AKeynote Session
Central Banks on the Cross Roads - The Case of MacedoniaVesna Kondratenko, Ljube Trpeski, Bogoljub Jankoski3BFinance II
Forecasting of Economic Efficiency of the City-Forming Enterprise in the MonotownViktor Barhatov, Oksana Gurieva6AMicroeconomics
Kişi Başına Sağlık Harcamalarının Sağlık Göstergeleri Üzerindeki Etkileri: MINT ve BRIC Ülkelerinin KarşılVolkan Öngel, Gökten Öngel, Erkut Altındağ4CKalkınma I
Neoklasik Paradigma Olarak Washington/Post Washington Uzlaşısının Yükselişi ve Düşüşü: Post-Keynesyen AlternaYelda Tekgül, Mehmet Fatih Cin7DMakroekonomi II
Problems of Privatisation and Regulation in Transition EconomiesYeşim Reel5AMacroeconomics
Türkiye ve Geçiş Ekonomileri Arasında Nüfus Trendlerinin KarşılaştırılmasıYunus Serhat Çayır5CKalkınma II
Türkiye ve Avrasya Ülkeleri Ekonomilerindeki Finansal Risklerin Reel Ekonomik Büyümeye ve Devlet Borçlanmasına EtkYusuf Ziya Tengiz, Ali Göksenli, Emine Şule Aydeniz2DFinans
Son Finansal Kriz Öncesi ve Sonrası Para Politikalarında Gelişmeler ve Merkez Bankalarının Değişen RolüZekayi Kaya, Erkan Tokucu2CFinansal Kriz I
Tobin Tax in Reducing the Negative Effects of Capital Controls and Short Termed Capital MovementsZeynep Karaçor, Rahime Hülya Öztürk, Perihan Hazel Kaya5AMacroeconomics

# 150

Schedule and Program

Istanbul Beykent University Ss. Cyril and Methodius University Kyrgyz-Turkish Manas University TIKA Turkish Central Bank