Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

17-18 September 2013 – St. Petersburg, RUSSIA

All papers

Paper title Author list Time slot Track Session
Ценностные Ориентиры Определения Гуманизированной ЭкономикиTurar Koychuev0AOpening Session
Yeni Sanayileşen Ülkelerde Sermaye Akımları ve Büyüme: Türkiye ÖrneğiErcan Uygur0AOpening Session
Avrasya'da Enerji Ekonomileri Pontansiyeli Üzerine Bir DeğerlendirmeRecep Kök0AOpening Session
Перспективы создания ЕЭСJusup Pirimbaev, Anara Kamalova0AOpening Session
Impact of Globalization on Entrepreneurship in Developing CountriesAhmet İncekara, Mesut Savrul0AOpening Session
2008 Global Krizinin Geçiş Ekonomilerindeki Etkilerinin Kümeleme Analizi ile İncelenmesiAli Özer, Adem Türkmen, Bülent Diclehan Çadırcı1CFinansal Krizler
AB Borç Krizi ve Aktarım Mekanizmaları ile Yayılımı: Türkiye’ye Muhtemel EtkileriPoyraz Gürson, Mustafa Kemal Topcu, Halil İbrahim Ülker, Turan Erman Erkan1CFinansal Krizler
Türkiye’nin Yeni Jeopolitiğinin ÇevresiMurat Koç, Hakkı Çiftçi1DUluslararası Sorunlar
Rusya’nın Oylama Gücünün Avrasya Ülkeleri Üzerindeki Ekonomi PolitiğiCeyhun Haydaroğlu1DUluslararası Sorunlar
The Causes of Electricity Theft: An Econometric Analysis for the Case of TurkeyÇağlar Yurtseven1AEnergy
The Relationship between Oil Prices and Exchange Rate: The Case of RomaniaSelim Kayhan, Uğur Adıgüzel, Tayfur Bayat, AHMET ŞAHBAZ1AEnergy
Küresel Kriz Sürecinde Altın Fiyatlarını Etkileyen DinamiklerTogan Karataş, Emre Ürkmez1CFinansal Krizler
Türkiye’de Hanehalkı Tüketim Harcamaları: Pseudo Panel Veri ile Talep Sisteminin TahminiÇiler Sigeze, Seda Şengül1BBüyüme ve Gelişme
Ordu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Ekonomik Gelişme Üzerindeki RolüRecep Kök, Özgür Uysal1BBüyüme ve Gelişme
Post – Sovyet Ülkeler Arasında Bölgeselleşme Eğilimleri Ekrem Erdem, Halit Mammadov1DUluslararası Sorunlar
Evolution of Comovement between Commodity Futures: Do Biofuels Matter? Dinçer Dedeoğlu1AEnergy
Küreselleşmiş Dünyada Sürdürülebilir Gelişme Açısından İşsizliğin Önemi
Levin Özgen1BBüyüme ve Gelişme
2008 Küresel Krizinin FelsefesiZiya Arpalı1CFinansal Krizler
Türkiye'de Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Stratejileri: KENTGES Eylem Planı (2010-2023) ÖrneğiMahmut Güler, Abdulmenaf Turan1BBüyüme ve Gelişme
Türkiye’de İç Göçün Yoksulluğa ve İstihdama EtkileriSelami Özcan, H. Yunus Taş1BBüyüme ve Gelişme
The Relationship between International Oil Prices and Current Account Deficit: The Case of TurkeyAhmet Ay, Mustafa Gerçeker, Mehmet Mucuk1AEnergy
Uluslararası Emek Göçü Bağlamında Almanya’ya Türk İşgücü Göçü ve Sosyo-Ekonomik EtkileriŞenol Yaprak1DUluslararası Sorunlar
Alternatif Bir Ekonomik Model Olarak Halk Sektörü ve Denizli ÖrneğiHatice Çoban, Ayşe İrmiş, Mehtap Sarıkaya1BBüyüme ve Gelişme
Açık Denizlere Kıyısı Bulunmayan Avrasya Devletlerinin Transit Geçiş HakkıAbbas Karaağaçlı1DUluslararası Sorunlar
Türkiye’de Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Karşılaşılan SorunlarAdnan Deynekli2DUluslararası Hukuk
Sağlık Hizmetleri Reformu ve Hane Halkı Refahı: Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm ProgramıAltuğ Murat Köktas, Deniz Abukan, Serdal Bahçe2BKalkınma
Türk Hukuk Sisteminde Tahkim MevzuatıAhmet Tuncay2DUluslararası Hukuk
Türkiye’deki 2001 Krizi Sonrası Bankacılık Sektöründeki Yapısal Değişim: 2001 Öncesi ve 2001 Sonrası Bir KaEmine Fırat2CFinans
Burgeoning Sino-Russian Economic Relations and the Russian Far East: Prospects and ChallengesÇağrı Erdem2AInternational Trade
Türkiye’de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ile Sosyal Güvenlik Sistemi İçindeki YeriDilek Baybora2BKalkınma
Parametrik Riske Maruz Değer Hesaplamasında Volatilitenin Modellenmesi: Türkiye’de Emeklilik Yatırım Fonları ÜzYasemin Koldere Akın, Umut Akduğan2CFinans
Milletlerarası Ticari Tahkim KuruluşlarıUğur Sayın2DUluslararası Hukuk
Analysis of Competitiveness of Turkey and Commonwealth of Independent States in their Automotive MarketEmre Güneşer Bozdağ, Sıtkıcan Saraçoğlu2AInternational Trade
Bağımsız Düzenleyici Denetleyici Kurumların Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılanmasında Önemi: Türkiye ÖAyla Yazıcı, Resül Yazıcı2CFinans
The Role of Economic Integration in Trade Openness: The Black Sea Economic Cooperation Organization CaseSedat Murat, Burcu Kılınç Savrul, Sefer Şener2AInternational Trade
Tahkimde Kamu Düzenin EtkisiMustafa Topaloğlu2DUluslararası Hukuk
Bilanço Düzeltme Sürecinde Gelişmekte Olan Piyasa Ekonomilerinde Ani Duruş Problemine Karşı Makro Basiretli PolitTolga Dağlaroğlu, Baki Demirel, Serdar Varlık2CFinans
Economy and National SecurityRamazan Kurtoğlu2AInternational Trade
Beşeri Sermayeye Yönelik Eğitim ve Sağlık Alt Yapı Yatırım Harcamalarının Bölgesel Gelir Üzerindeki Etkisi: Mehmet Akif Kara, Serkan Ada, Salih Yeşil2BKalkınma
Ceza Hukukunun Tahkime Etkileri Çetin Arslan2DUluslararası Hukuk
Yükseköğretimin Büyümeye Etkisi: Eşbütünleşme AnaliziMurat Mustafa Kutlutürk, Ahmet Çetin, Hakan Kasım Akmaz2BKalkınma
Bir Sosyal Dışlanma Biçimi Olarak Türkiye’de Refah Hizmetlerinden DışlanmaNagihan Durusoy Öztepe, Çağla Ünlütürk Ulutaş2BKalkınma
Türkiye'nin Sakin Şehirlerindeki Kadın Girişimciliğine Sosyolojik Bir BakışZerrin Sungur3CGirişimcilik
Türkiye’de Enflasyonun Uzun Hafıza Özellikleri ve Enflasyon Sürekliliği AnaliziPınar Sezer, Zühal Kurul3BMakroekonomi
Effects of Russia’s Economic Growth on Turkey’s Tourism SectorLevent Şahin, Hasan Akça3ATourism
The Relationships between Destination Brand Image, Destination Brand Loyalty and Word of Mouth BehaviourÇiğdem Unurlu, Ayşe Akyol, Dilek Altaş3ATourism
Türkiye ve Rusya’da Rekabet Politikası ve Rekabet HukukuHülya Göktepe3DHukuksal Sorunlar
The Effects of Destination Personality Items on Destination Brand ImageSelin Küçükkancabaş, Çiğdem Unurlu3ATourism
İnsan Ticaretinin Ekonomik ve Hukuki Boyutları Filiz Tepecik3DHukuksal Sorunlar
An Evaluation of Electronic Commerce in Terms of Accounting Information System in the Global Competitive EnvironmentBaki Yılmaz, Naim Ata Atabey, Fatma Özlem Yılmaz3ATourism
Enflasyon Hedeflemesi Yaklaşımı: Türkiye’deki Uygulama Sürecinin DeğerlendirilmesiSerdar Öztürk, Ali Sözdemir, Özlem Ülger3BMakroekonomi
Yeni Zirve: Girişimcilikte Ahlakın Artan DeğeriMehtap Sarıkaya, Sabahat Bayrak Kök3CGirişimcilik
Girişimcilik ve SporYeter Aytül Dağlı Ekmekçi, Ayşe İrmiş3CGirişimcilik
Türkiye’de Giderek Artan Hukuka Aykırı Bir Ekonomik Faaliyet Olarak Kredi Kartı Kullanılması Suretiyle TefecilikHakan Karakehya3DHukuksal Sorunlar
Çevrenin Ceza Hukuku Yoluyla Korunması Kapsamında Çevrenin Kirletilmesi SuçlarıNazmiye Özenbaş3DHukuksal Sorunlar
Yerel Ekonomilerin Yeni Aktörü, Bölgesel İnovasyon Stratejileri: RIS Mersin UygulamasıErdinç Tutar, Filiz Tutar, Emine Fırat, Çisil Erkan3CGirişimcilik
Geçiş Süreci: Rusya ve Ukrayna ÖrneğiMuammer Tekeoğlu, Esra Ballı3BMakroekonomi
Özelleştirmenin Teorik Temelleri ve Türkiye’deki SonuçlarıOğuz Bal3BMakroekonomi
Kadınların Çalışma Yaşamına Katılımlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin (KÇYKYTÖ) Bir Yapısal Eşitlik ModeliErol Karaca3BMakroekonomi
Investigating Existence of Tourism-Led Growth Hypothesis in Cental Asian Republics: A Bootstrap Panel Causality AnalysisCan Tansel Tuğcu, Ekrem Erdem3ATourism
Grev İşçinin Temel Hakkıdır, EngellenemezFaruk Andaç3DHukuksal Sorunlar
Dünya'ya Kıyasla Türkiye'de Kadın Girişimciliği
Gülay Tamer3CGirişimcilik
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyo-Demografik Özellikler ALutfiye Özdemir3CGirişimcilik
Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezinin Kazakistan İçin GeçerliliğiSeymur Ağayev3BMakroekonomi
Poverty Alleviation and Microfinance in post-Soviet Central AsiaHeiko Fritz4AGrowth & Development
Kırgızistan ve Avrasya Gümrük BirliğiElmira Kupsuralieva , Aigul Turdubekova4BOrta Asya Ekonomileri
Endüstri Mirasının Ekonomiye Kazandırılması: Toronto Distilery District Dönüşüm ÖrneğiSülün Evinç Torlak4CTurizm I
Ülkelerin Turizm İstatistikleri Bakımından Farklı Kümeleme Analizi Metotları ile Sınıflandırılması ve TürkiSelay Giray4CTurizm I
On the Source of Macroeconomic Fluctuations in the Middle Eastern and North African Countries: A Structural Vector AutorEvrim Tören4AGrowth & Development
Kadının Ekonomik Yaşamdaki Yeri: Türkiye ve Geçiş Ekonomilerinin KarşılaştırmasıNuray Gökçek Karaca4BOrta Asya Ekonomileri
Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizması: Emisyon TicaretiMüslüme Narin4DÇevre
İnternette Gerilla Pazarlaması ve Turizm Endüstrisindeki Uygulamaları Üzerine Bir DeğerlendirmeAysegül Kutluk4CTurizm I
Türk-Rus Vize Serbestliği Anlaşmasının Turizm Ekonomisine KatkısıHalil Şimşek4CTurizm I
A Summary of the Developments Regarding the Economic Regime Implemented in Developed and Developing CountriesÖzlen Hiç4AGrowth & Development
Azerbaycan’ın Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm ArayışlarıElchin Suleymanov, Cihan Bulut, Fakhri Hasanov4BOrta Asya Ekonomileri
Rus Dış Politikasında Ekonomik Bölgeselleşme: Avrasyacı Bütünleşme Modeli’nden Söz Edilebilir mi?
Erhan Büyükakıncı4BOrta Asya Ekonomileri
Karadeniz Havzasında Sınıraşan Çevresel Zararlar ve Bölgesel Sorumluluk RejimiArda Özkan4DÇevre
Trade Openness, Financial Development, and Economic Growth in Turkey: Linear and Nonlinear Causality AnalysisŞaban Nazlıoğlu, Muhsin Kar, Hüseyin Ağır4AGrowth & Development
Features of Business Cycles across the Middle East and North Africa: A Nonparametric AnalysisMehmet Balcılar, Nezahat Küçük4AGrowth & Development
Küresel İklim Değişikliği Sorununa Çözüm İçin Nasıl Bir Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışına İhtiyacımHakan Reyhan, Ayşen Satır4DÇevre
Kamu Harcamaları ile Bürokrasi Arasındaki İlişki: Avrasya Ekonomileri ÖrneğiÖzcan Sezer, Gökhan Dökmen4BOrta Asya Ekonomileri
Ekolojik Çevreye Duyarlı İşletmecilik Yaklaşımı: Unilever ÖrneğiSelçuk Burak Haşıloğlu, Çetin Kalburan4DÇevre
Turist Akımında Oynaklık: Türkiye ÖrneğiKadir Karagöz4CTurizm I
Türkiye’de Sürdürülebilir Çevre Politikaları: İklim Değişikliği ÖrneğiMahmut Güler, Abdulmenaf Turan4DÇevre
Döviz Kuru Oynaklığı, Rezerv Oynaklığı ve Reel Faiz Oranlarının Dış Ticaret Üzerindeki Etkileri: Geçiş EkoSelahattin Sarı, Ömer Selçuk Emsen, Cevat Gerni, Dilek Özdemir4BOrta Asya Ekonomileri
Doğu Akdeniz Enerji Kaynaklarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Ekonomisine EtkileriPoyraz Gürson, Mustafa Kemal Topcu, Halil İbrahim Ülker, Turan Erman Erkan5DEnerji ve Tabii Kaynaklar
Ülke Kalkınmasında Marmaris Turizm Sektörünün Önemi Ve Rus Turistlerin Marmaris’i Tercih Etme NedenleriHande Akyurt Kurnaz, Zehra Türk, Aziz Bostan5CTurizm II
Turizm ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Akdeniz Ülkeleri Üzerine Bir Panel Veri AnaliziFatih Kaplan, Ali Rıza Aktaş, Seyfettin Kocaman5CTurizm II
Yabancı Turistlerin Güvenlik Algılarının Analizi:Alanya ÖrneğiMuharrem Aksu, Ali Rıza Aktaş, Onur Oku, Faruk Kerem Şentürk5CTurizm II
The Influence of Corporate Governance Mechanism to Earnings Management on Indonesia and China Industrial BankingEuphrasia Susy Suhendra, Dini Tri Wardani5AFinance I
Dünya Ticaret Örgütüne Girişi Sonrasında Rusya ile Türkiye Arasındaki Ticari İlişkilerinin İncelenmesiBurak Kartal5BUluslararası Ticaret I
Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nden Ekonomik ve Stratejik BeklentilerOsman Nuri Aras, Elchin Suleymanov, Fakhri Hasanov5DEnerji ve Tabii Kaynaklar
Ulusal Otel Zincirinin Büyüme Başarısına İlişkin Bir Değerlendirme: Rixos Otel Zinciri
Mehmet Emin İnal, Ufuk Durna, İhsan Kurar5CTurizm II
Geçiş Sürecindeki Orta Asya Cumhuriyetlerinde Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisiErkan Dendeş, Abdullah Özdemir, Mehmet Mercan5DEnerji ve Tabii Kaynaklar
Avrupa Birliği ve Enerji Arzı Güvenliği Açısından Trans Anadolu Doğalgaz Boru HattıNuran Belet5DEnerji ve Tabii Kaynaklar
Türkiye - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü: 1996-2012 Dönemi Dış Ticaret İlişkileriCemal Ardıl5BUluslararası Ticaret I
Kültürün Ekonomik Kalkınmaya Etkisi ve Türkiye-Rusya Ekonomik İlişkisiEmine Ebru Usta5BUluslararası Ticaret I
The Impact of the US Dollar and the Euro on Currencies in Europe and Asia Malgorzata Doman, Ryszard Doman5AFinance I
Elektrikli ve Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünde Tüketici Davranışları: İstanbul ÖrneğiElif Haykır Hobikoğlu, Zekai Özdemir, Taha Eğri, Aslı Okay Toprak5DEnerji ve Tabii Kaynaklar
On the Predictive Power of the Yield Spread for Future Growth and Recession: The Turkish CaseHüseyin Kaya5AFinance I
Avrasya Doğal Gaz Boru Hattı Projeleri Özelinde Kafkasya Üzerine Bir DeğerlendirmeNuri Gökhan Toprak5DEnerji ve Tabii Kaynaklar
Stratejik İttifak Oluşumundaki Konaklama Sektöründe İşletmeler Arası İlişkileri Düzenleyici Faktörler ve Bir Nilüfer Vatansever Toylan, Fatih Semerciöz5CTurizm II
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın Bölgesel Entegrasyona Dönüşümünde Engelleyici Faktörler: Bölge İçi TiTamer Güven, Hamza Çeştepe5BUluslararası Ticaret I
Avrupa Borç Krizinin Türkiye’nin İhracatı Üzerindeki EtkileriBedriye Tunçsiper, Ömer Faruk Biçen6BUluslararası Ticaret II
Рыночный фундаментализм и провал экономических реформ в постсовKhodjamahmad Umarov6DЭкономический рост и развитие
Was the Turkish Financial Crisis in 2001 Caused by External or Internal Factors?Hakan Turan, Fatih Konak6AFinance II
Firmalarda Süreç Yenileme Yaklaşımının İhracat Üzerine EtkileriYücel Erol, Ali Rıza İnce, Enis Baha Biçer6BUluslararası Ticaret II
Налоговая нагрузка как критерий реформы в налоговой системе КыргKhicheza Fynchina6DЭкономический рост и развитие
Monetary Response to Exchange Rate Dynamics: Regime Switching – Chartists and Fundamentalists Application to AustraliaFerry Syarifuddin6AFinance II
Geçiş Ekonomilerinde Girişimciliğin Ekonomik Büyüme Üzerine EtkileriAhmet Alkan Çelik, Mine Gerni, Ziya Çağlar Yurttançıkmaz, Murat Nişancı6CBölgesel Konular
The Effects of Exchange Rates on Macroeconomic Variables: A Study on Selected Emerging EconomiesHacer Simay Karaalp Orhan, Birgül Cambazoğlu, Konstantinos Vergos6AFinance II
Analysis of Capital Flight in Developing Countries: A Study on Turkey between 1980 and 2010Ali Özer, Adem Türkmen, Aslı Cansın Doker6AFinance II
Türkiye ve Seçilmiş Bazı Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinde Sebze ve Meyve Ürün Grubunda Uluslararası Işın Kortan, Sıtkıcan Saraçoğlu, Fahriye Öztürk6CBölgesel Konular
Государственный и частный сектор в системе здравоохранения КыргDamira Japarova6DЭкономический рост и развитие
Türkiye’de Kayıtdışı İstihdam Konusu Üzerine Teorik ve Ampirik Bir ÇalışmaEren Gül Aydın6CBölgesel Konular
The Applicability of Responsibility Accounting System within the Scope of Increasing Efficiency in Hospital Bussinesses Fehmi Karasioğlu, İbrahim Emre Göktürk6AFinance II
Только Правильная Политика Вернет ДовериеTurar Koychuev, Merim Koichueva6DЭкономический рост и развитие
«Структурная лестница» устойчивого экономического роста (на приTatiana Pyshkina6DЭкономический рост и развитие
Tüketim Toplumunun Çevresel EtkileriNaile Karakehya6CBölgesel Konular
Türkiye’nin İhracat ve İthalat Talep Fonksiyonlarının Rusya ile Dış Ticareti Bağlamında AnaliziRüştü Yayar, Yunus Emre Birol, Yusuf Demir6BUluslararası Ticaret II
Türkiye ile Komşuları Arasındaki Ticaret Potansiyeli: Çekim Modeli Çerçevesinde Bir İncelemeSezai Ata6BUluslararası Ticaret II
Türkiye’nin İhracat Performansı: İhracat Hacminin Temel Belirleyicilerinin İncelenmesi (1995-2012)Mehmet Balcılar, Neşe Algan, Harun Bal, Mehmet Demiral6BUluslararası Ticaret II
Krizin Orta ve Uzun Vadeli Yıkıcı Etkisi: Yükselen Korumacılık Serap Durusoy7BUluslararası Ticaret III
Sectoral Decomposition of CO2 Emissions in China and India for the Period 1980-2010Sevin Uğural, Hasan Rüstemoğlu7AEnvironment & Regional Economies
Avrasya Ülkeleri’nde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Üzerine Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Dış Ticaret’in EtkisMehmet Songur, Demet Yaman 7BUluslararası Ticaret III
Türkiye ve Rusya Yükseköğretimindeki Araştırma ve Deneysel Geliştirme FaaliyetleriMediha Tezcan7CSektörel Sorunlar
Katılım Bankası Müşterilerinde Bankacılık Ürün ve Hizmetlerine Yönelik Memnuniyet: Türkiye ÖrneğiBengül Gülümser Kaytancı, Etem Hakan Ergeç, Metin Toprak7CSektörel Sorunlar
Водный вопрос Центральной Азии и борьба за региональное лидерствDina Kurkova7DМеждународная торговля
İhracat Ve Ücretler Arasındaki İlişkinin Türkiye Ekonomisi İçin SınanmasıGürçem Oransay7BUluslararası Ticaret III
Türk Bankacılığında Rekabet Değerlendirme Yaklaşımları ile Rekabet Dinamiklerinin Ampirik AnaliziUtku Altunöz7CSektörel Sorunlar
Türkiye ve Avrasya Ekonomik Topluluğu Ülkelerinin Lojistik Performans İndekslerinin Karşılaştırılması ve BazıBurak Kartal, Çiğdem Sofyalıoğlu7BUluslararası Ticaret III
О влиянии интеграционных процессов на агарный рынок КазахстанаGani Kaliev, Nikitina Galina7DМеждународная торговля
Allegories and Realities of Innovative China: The Case of HaierFarrukh Kayani7AEnvironment & Regional Economies
Avrupa Komşuluk Politikası’nın Ülkeler Üzerindeki Ekonomik EtkileriEsra Ballı, Gülçin Güreşçi Pehlivan7BUluslararası Ticaret III
The Internal Innovation Processes in KazakhstanAizhan Samambayeva, Manuel Fernandez-Grela7AEnvironment & Regional Economies
Opinions on the Political Economy of the New Turkish Healthcare SystemAysegül Kaptanoğlu7AEnvironment & Regional Economies
Значение географических факторов для положения государств их поSaadat Demirci7DМеждународная торговля
Sağlık Sektöründe Bilgi Asimetrisinin Hasta Memnuniyetine Etkisi: Yalova Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezinde Bir USelami Özcan, H. Yunus Taş, Kerim Baş7CSektörel Sorunlar
Открытая экономика и экономическая интеграция в рамках ЕвразииOmurbek Karatalov7DМеждународная торговля
Stakeholder-Based Analysis of Sustainability Report: A Case Study on Mining Companies in IndonesiaAti Harmoni7AEnvironment & Regional Economies
Bankacılık Sektöründe Personel Güçlendirme Uygulamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Trakya Bölgesi Bankİlknur Kumkale, Gözde Gürbüz, Adil Oğuzhan7CSektörel Sorunlar
Environmental Accounting and Environmental CostsBaki Yılmaz, Naim Ata Atabey, Fatma Özlem Yılmaz7AEnvironment & Regional Economies

# 142

Schedule and Program

Beykent University Turkish Central Bank TIKA