International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

5-7 October 2017 – Bishkek, KYRGYZSTAN

Session

All times shown are for the time zone: Bishkek, KYRGYZSTAN

SESSION 1B: Büyüme I

Session Chair: Prof. Dr. İsmail Bircan

5 October 2017 — 13:00-14:30

13:00–13:15   #2028
Petrol Fiyatlarının Düşüşünde Shale (Şeyl) Gazın Etkisi, Geleceği ve Türkiye’nin Shale Gaz Potansiyeli
The Effect of Shale Gas on the Decrease of Oil Prices, Turkey’s Shale Gas Potential and Future
- Prof. Dr. Kamil Uslu (Doğuş University, Türkiye) *

13:15–13:30   #1991
İhracata Dayalı Büyümenin Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Araştırma: Türkiye’den Bulgular
An Empirical Examination on the Validity of Export-Led Growth: Evidence from Turkey
- Prof. Dr. Harun Bal (Çukurova University, Türkiye) *
- Ph.D. candidate Emrah Akça (Çukurova University, Türkiye)

13:30–13:45   #2027
Kuznets Eğrisi ile Ekonomik ve Siyasal Liberalizasyon Uygulamaları Arasındaki İlişkiler
The Relationships between Economic and Political Liberalization and the Kuznets Curve
- Prof. Dr. Murat Nişancı (Erzincan University, Türkiye) *
- Asst. Prof. Dr. Ahmet Fatih Aydemir (Atatürk University, Türkiye)
- Ph.D. candidate Bengü Tosun (Atatürk University, Türkiye)
- Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk University, Türkiye)

13:45–14:00   #1993
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ile Sanayileşme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
The Relationship Between Foreign Direct Investment and Industrialization: A Study on Turkey
- Prof. Dr. Harun Bal (Çukurova University, Türkiye) *
- Assoc. Prof. Dr. Erhan İşcan (Çukurova University, Türkiye)
- Ph.D. candidate Ahmet Kardaşlar (Çukurova University, Türkiye)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Kyrgyz-Turkish Manas University Istanbul Beykent University Doğuş University