International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

5-7 October 2017 – Bishkek, KYRGYZSTAN

Session

All times shown are for the time zone: Bishkek, KYRGYZSTAN

SESSION 1C: Bölgesel Çalışmalar

Session Chair: Prof. Dr. Muammer Tekeoğlu

5 October 2017 — 13:00-14:30

13:00–13:15   #2023
Avrasya Ekonomik Birliği’nin Kırgızistan ile Türkiye İlişkilerine Etkileri
The Impacts of the Eurasian Economic Union on the Relations Between Kyrgyzstan and Turkey
- Ph.D. candidate Ömer Faruk Karaman (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *

13:15–13:30   #1995
Çin’in “Bir Kuşak-Bir Yol” Projesinin Ekonomik ve Jeopolitik Sonuçları Üzerine Düşünceler
Considerations on the Economic and Geopolitical Consequences of China’s “One Belt-One Road” Project
- Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu (Avrasya University, Türkiye) *

13:30–13:45   #1957
Ekonomik Entegrasyon Teorisi Çerçevesinde Türkiye İçin Avrupa Birliği'ne Bir Alternatif: Avrasya Gümrük Birliği
An Alternative to The European Customs Union for Turkey in The Framework of Economic Integration Theory: Eurasian Customs Union
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner (Istanbul Beykent University, Türkiye) *
- Asst. Prof. Dr. Hasan Boztoprak (Istanbul Beykent University, Türkiye)
- Prof. Dr. İlyas Sözen (Dokuz Eylül University, Türkiye)

13:45–14:00   #1979
Körfez İşbirliği Konseyi Ülkelerinde Doğal Kaynak Laneti Hipotezi Geçerliliğinin İncelenmesi
Investigation on the Validity of Natural Resource Curse Hypothesis in Gulf Cooperation Council Countries
- Ph.D. candidate Mehmet Akif Destek (Gaziantep University, Türkiye)
- Asst. Prof. Dr. Müge Manga (Erzincan Binali Yıldırım University, Türkiye)
- Prof. Dr. Neşe Algan (Çukurova University, Türkiye) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Kyrgyz-Turkish Manas University Istanbul Beykent University Doğuş University