International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

5-7 October 2017 – Bishkek, KYRGYZSTAN

Session

All times shown are for the time zone: Bishkek, KYRGYZSTAN

SESSION 2B: Büyüme II

Session Chair: Prof. Dr. M. Okan Taşar

5 October 2017 — 15:00-16:30

15:00–15:15   #2026
İhracat ve İthalatın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: Merkezi Asya Ekonomileri Örneği
The Influence of Exporting and Importing On Economic Growth: The Sample of Central Asia Economies
- Prof. Dr. Selahattin Sarı (Doğuş University, Türkiye)
- Prof. Dr. Cevat Gerni (Istanbul Beykent University, Türkiye)
- Asst. Prof. Dr. Çağatay Karaköy (Cumhuriyet University, Türkiye)
- Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk University, Türkiye) *

15:15–15:30   #2020
Kırgızistan’da İşçi Gelirleri ile Büyümedeki Dalgalanmalar Arasındaki İlişki
The Relationship Between Remittances and Growth Fluctuations in Kyrgyzstan
- Prof. Dr. Hakan Çetintaş (Balıkesir Univesity, Türkiye)
- Asst. Prof. Dr. Damira Baigonushova (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *

15:30–15:45   #1985
Ev Sahipliği ve İşsizlik: Oswald Hipotezinin Türkiye için Test Edilmesi
Homeownership and Unemployment: A Test of the Oswald Hypothesis in Turkey
- Asst. Prof. Dr. Mahmut Erdoğan (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *
- Asst. Prof. Dr. Dastan Aseinov (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan)

15:45–16:00   #2010
Kentsel Dönüşüm İçin Bir Finansman Modeli: Gayrimenkul Sertifikası
A Finance Model for Urban Regeneration: Real Estate Certificate
- Dr. Ayça Doğaner (İTO Meslek Komiteleri Koordinatörlüğü, Türkiye) *
- Prof. Dr. Zekai Özdemir (Istanbul University, Türkiye)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Kyrgyz-Turkish Manas University Istanbul Beykent University Doğuş University