International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

5-7 October 2017 – Bishkek, KYRGYZSTAN

Session

All times shown are for the time zone: Bishkek, KYRGYZSTAN

SESSION 3B: Sektörel Analizler

Session Chair: Prof. Dr. Şaban Kayıhan

5 October 2017 — 17:00-18:30

17:00–17:15   #2016
Öğrencilerin Otel İşletmelerindeki İş Etiğine Yönelik Algıları
Students’ Perception Toward Business Ethics in Hotel Businesses
- Muharrem Kaya (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan)
- Asst. Prof. Dr. Azamat Maksüdünov (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *

17:15–17:30   #1976
İklim Değişikliğinin Gıda Fiyatları Üzerine Etkisi: OECD Örneği
The Effect of Climate Change On Food Prices: OECD Case
- Prof. Dr. Muammer Tekeoğlu (Çukurova University, Türkiye) *
- Assoc. Prof. Dr. Hakkı Çiftçi (Çukurova University, Türkiye)
- Assoc. Prof. Dr. Erhan İşcan (Çukurova University, Türkiye)
- Dr. Duygu Serin Oktay (Çukurova University, Türkiye)

17:30–17:45   #1981
Karbon Emisyonu ve Uluslararası Ticaret İlişkisi
The Relation of Carbon Emission and Foreign Trade
- Prof. Dr. Harun Bal (Çukurova University, Türkiye)
- Assoc. Prof. Dr. Erhan İşcan (Çukurova University, Türkiye) *
- Dr. Duygu Serin Oktay (Çukurova University, Türkiye)
- Selçuk Loğoğlu (Çukurova University, Türkiye)

17:45–18:00   #1988
Banka ve Müşteri Sırlarının Ceza Hukuku Tarafından Korunması
The Protection of Bank and Customer Secrets by Criminal Law
- Prof. Dr. Çetin Arslan (Hacettepe University, Türkiye) *
- Ph.D. candidate Didar Özdemir (Hacettepe University, Türkiye)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Kyrgyz-Turkish Manas University Istanbul Beykent University Doğuş University