International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

5-7 October 2017 – Bishkek, KYRGYZSTAN

Session

All times shown are for the time zone: Bishkek, KYRGYZSTAN

SESSION 3C: Finans I

Session Chair: Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen

5 October 2017 — 17:00-18:30

17:00–17:15   #1961
Konut Kredi Hacminin Gelişimi ile Makroekonomik Değerler ve Finansal Getirilerin İlişkisi
Relationship Between Mortgage Loans and Macroeconomic Values and Financial Returns
- Assoc. Prof. Dr. Sıtkı Sönmezer (Istanbul Commerce University, Türkiye) *
- Mr. Yusuf Pala (AMASYA ÜNİVERSİTESİ, Türkiye)

17:15–17:30   #2000
Monte Carlo Metodu ve Yeni Zıplama ve Daralma Sürecinin BIST (Borsa İstanbul) Getirileri Uygulaması
Monte Carlo Methods and New Jump Diffusion Processes and Their Application in Gold Price
- Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer (İstanbul University, Türkiye) *

17:30–17:45   #1964
Konut Sektöründe Finansman Modellerinin Analizi: Türkiye Uygulaması
Analysis of Housing Finance Systems in Turkey
- Asst. Prof. Dr. Gülay Selvi Hanişoğlu (Istanbul Beykent University, Türkiye)
- Fidan Güler (Okan University, Türkiye) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Kyrgyz-Turkish Manas University Istanbul Beykent University Doğuş University