International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

5-7 October 2017 – Bishkek, KYRGYZSTAN

Session

All times shown are for the time zone: Bishkek, KYRGYZSTAN

SESSION 5C: Kalkınma

Session Chair: Prof. Dr. Hakan Çetintaş

6 October 2017 — 13:00-14:30

13:00–13:15   #1998
Dış Borç ve Yabancı Yatırımların Toplam Çıktıya Etkisi: Kırgızistan Örneği
The Impact of Foreign Debt and Foreign Investments on Total Output: Kyrgyzstan Case
- Asst. Prof. Dr. Junus Ganiev (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *
- Asst. Prof. Dr. Damira Baigonushova (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan)
- Ph.D. candidate Mairam Baigonusheva (Marmara University, Türkiye)

13:15–13:30   #2019
Kırgızistan’da Dış Borçların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi
The Effects of External Debts on Economic Growth of Kyrgyzstan
- Mr. Tolkun Zhumakunova (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan)
- Zhainagul Kydyralieva (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *

13:30–13:45   #2001
Kırgız Cumhuriyeti Bölgelerinde Anne Ölüm Oranları Belirleyicileri
Determinants of Maternal Mortality Rate in The Kyrgyz Republic Regions
- Asst. Prof. Dr. Nurbek Madmarov (American University of Central Asia, Kyrgyzstan) *
- Assoc. Prof. Dr. Metin Bayrak (Kyrgyz-Turkish Manas University, Türkiye)

13:45–14:00   #1987
Orta Asya’da Bölge Merkezli Bütünleşme: Çabaları ve Sonuçları
Regional Integration in Central Asia: Efforts and Results
- Mrs. Nargiza Sakmurzaeva (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *

14:00–14:15   #1974
Kazakistan ve Kırgızistan’da Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi
The Impact of Government Spending On Economic Growth in Kazakhstan and Kyrgyzstan
- Serhat Atmaca (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *
- Assoc. Prof. Dr. Metin Bayrak (Kyrgyz-Turkish Manas University, Türkiye)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Kyrgyz-Turkish Manas University Istanbul Beykent University Doğuş University