International Conference on Eurasian Economies
12-14 October 2011 – Bishkek, KYRGYZSTAN

All accepted papers

Paper titleAuthorTime slotTrackName
Kırgızistan’da Vergi Kültürü ve BelirleyenleriAbdiyeva5COrta Asya Ekonomileri II
Azgelişmiş Ülkelerde İşsizlik Sigortası’nın ÖnemiAndaç2CÇalışma Ekonomisi
Кыргызстандагы жумушчу күчү сапатынын азыркы кездеги проблемалаAytuganova5DЭкономика труда
Orta Asya ve Güney Kafkasya’daki Türk Cumhuriyetlerinin Küresel Dünyaya Entegrasyonunun Ekonomi PolitiğiAzer1BUluslararası İlişkiler
Implications of the Global Financial Crisis on the Banking Sector in Eastern Europe and Baltic StatesBanincova5AFinance
Kazakistan’da Yerleşik Türk Firmalarının Yapısı ve Geleceğe İlişkin Öngörü ve ÖnerilerBarak6COrta Asya Ekonomileri III
Developing Country Concerns on Multinational Trade: Problems of Kyrgyzstan’s Trade DevelopmentBudaichieva5AFinance
Kırgizistan ile Türkiye Arasındaki İlişkilerin Ekonomik ve Ticari Açıdan İncelenmesiÇetin1CUluslararası Ticaret
Sermaye Şirketlerinde Mali Durumun İyileştirilmesi Yolu Olarak Yeniden YapılandırmaDeynekli6DFinansal Hukuk
McKinnon’ın Para ve Fiziki Sermaye Arasında Tamamlayıcılık Hipotezinin Kırgızistan Örneğinde TestiDoğan5COrta Asya Ekonomileri II
Devi Bağlayan Bağlar: Çin’in Orta Asya Enerji Kaynaklarındaki ÇıkarıDuran1BUluslararası İlişkiler
Совершенствование финансово – кредитных механизмов регулированDzhailov1DФинансы
Firmaların Bankalara İlişkin Algılarında Sektörel ve Aylık İşlem Sayısı Farklılıklarının İncelenmesiEkşi3BTurizm ve Mikroekonomi
Türkiye’deki İç Göçleri Belirleyen Faktörlerin ModellenmesiErcilasun5BBüyüme ve Gelişme I
Сфера защиты депозитов: Евразийский опыт и его адаптация в КыргызGaidarov1DФинансы
Kırgızistan’ın Dış Ticaret SorunlarıGaniev1CUluslararası Ticaret
Recent Monetary Policy in Turkey: Capital Flow, Reserves and Exchange Rate Gazioğlu1AGlobal Financial Integration
Türk Cumhuriyetlerinde Kurumsal Yeniden Yapılanma ile Ekonomik Büyüme / Beşeri Gelişmişlik Düzeyi Arasındaki İGerni5COrta Asya Ekonomileri II
Geçiş Ekonomilerinde Liberalizm ve Büyüme İlişkileriGerni3COrta Asya Ekonomileri I
Sosyal Parafiskal Yük Açısından Avrupa Birliği ve Türkiye Karşılaştırması (1995-2008)Gümüş5BBüyüme ve Gelişme I
Türkiye’de Değere Bağlı Sağlık Sistemi Temelinde Kamu ve Özel Sektör Açısından Algılanan Hizmet Hacıoğlu Deniz2CÇalışma Ekonomisi
Kümelenme Modeli ve Politikaları Çerçevesinde Bilgi Yapılanması ve Rekabet İlişkisi Haykır Hobikoğlu3BTurizm ve Mikroekonomi
Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Politikaları: Yapısal Fonlar ve Diğer Mali Araçlar Çerçevesinde Bir Değerlendİncekara6DFinansal Hukuk
Реформирование системы здравоохранения Кыргызстана: проблемы и Japarova2DРост и развитие
The Effect of Information Technology on Innovation Abilities: A Research on SMEs Karadal6ATourism & IT
Geçiş Ekonomilerinde Dış Borçlulukta DeğişmelerKaraköy2BFinans
Küresel Krizin Kırgızistan Ekonomisine Etkisi ve Türkiye Kırgızistan Ekonomik İlişkilerindeki GelişmelerKarluk1CUluslararası Ticaret
Türkiye’deki Gençliğin Şangay İşbirliği Örgütüne Yönelik Tutumuna Pazarlama Perspektifiyle BakışKartal1BUluslararası İlişkiler
The Development and Interregional Integration Processes of AfghanistanKayumov1AGlobal Financial Integration
Образование – фундамент качественного человеческого капиталаKoychuev5DЭкономика труда
Türkiye Sigorta Sektörü ve AnaliziKuşcu2BFinans
Likidite Azlığı Priminin Menkul Kıymet Getirileri Üzerinde Etkileri ve Avrasya İçin ÖnemiKuzu2BFinans
Stock Valuation: Dividend Discount ModelsKydyraliev5AFinance
Gelişen Liberal Ekonomilerde Bürokrasinin Maliyeti: Türkiye ÖrneğiLeblebici5BBüyüme ve Gelişme I
Проблемы применения налога на прибыль в Кыргызской РеспубликеMacarenko1DФинансы
Multilateralism versus Regionalism in Eurasia: Theoretical Reasons of Choosing Sides for KyrgyzstanManasov1AGlobal Financial Integration
Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye ÖrneğiMuratoğlu2CÇalışma Ekonomisi
Orta Asya Ülkelerinin İnsani Gelişmişlik Endeksleri Açısından DeğerlendirilmesiÖngel6COrta Asya Ekonomileri III
Роль Интернет–технологий в повышении эффективности администрирOrlova5DЭкономика труда
Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı İlişkileri: Geçiş Ekonomileri DeneyimiÖzdemir6COrta Asya Ekonomileri III
Girdi-Çıktı Analizi Yaklaşımıyla Kazakistan Ekonomisinin Dışa Bağımlılığının İncelenmesi (2006-2009)Özdil6COrta Asya Ekonomileri III
Orta Asya’da Büyük Oyun: KırgızistanÖzgün1BUluslararası İlişkiler
Ukraine Pension System and Financial Markets: Conceptualization ProblemsRad5AFinance
Национальные особенности формирования экономической политики в Rasulev3DМеждународные отношения
Software Production in Kyrgyzstan: Potential Source of Economic GrowthSabyrbekov6ATourism & IT
Kyrgyzstan’s Relations with International Financial Organizations: Curse or Curve?Sarı1AGlobal Financial Integration
An Analysis of Cultural Tourism Cluster: The Case of Aksaray ProvinceSaygın6ATourism & IT
Türk Hukukunda Mali Yapısı Bozulan Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerde İflasın ErtelemesiSayın6DFinansal Hukuk
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde Sürdürülebilir İktisadi Büyümenin BelirleyicileriSolak3COrta Asya Ekonomileri I
Türkiye’de Yeşil Yakalı Mesleklerin Gelişiminde Güncel EğilimlerSungur2CÇalışma Ekonomisi
Современное состояние аудиторских услуг в Кыргызской РеспубликеSupataev1DФинансы
Türkiye’de Mortgage Sistemi ve Ekonomik Kriz Açısından DeğerlendirilmesiTopaloğlu6DFinansal Hukuk
О возможностях развития Кыргызско-Грузинского сотрудничестваTsuladze3DМеждународные отношения
Sermaye Şirketlerinde Mali Durumun Bozulmasının NedenleriTuncay6DFinansal Hukuk
2005-2009 Döneminde Kırgızistan Ekonomisindeki Yapısal Değişimin Girdi-Çıktı Analiziyle İncelenmesiTurdalieva3COrta Asya Ekonomileri I
Макроэкономическая оценка постсоветского развития в ТаджикистаUmarov2DРост и развитие
Avrasya Ülkelerinde Kurumsal Faktörlerin İktisadi Büyüme Üzerindeki EtkileriYendi5COrta Asya Ekonomileri II
Kamu-Özel İşbirliği Projeleri ve Kırgızistan Ekonomisi Açısından ÖnemiYereli3COrta Asya Ekonomileri I

# sessionlist: 58

© 2010-2018 Eurasian Economists Association© Design: Alp H. Gencer & Alpin Gencer