International Conference on Eurasian Economies
11-13 June 2019 – Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus

Session properties

SESSION 4C: Finans

Session Chair: Prof. Dr. Turgut Özkan

12 June 2019

14:00 – 14:20   #2304
Varlık Yönetim Şirketleri ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri
Asset Management Companies and the Place in the Turkish Economy
- Ph.D. Candidate Ayşe Özge Artekin (Selçuk University, Turkey) *
- Prof. Dr. Haldun Soydal (Selçuk University, Turkey)

14:20 – 14:40   #2337
İtibar Katsayısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliğinin Bankacılık Sektöründe İncelenmesi
Investigation of the Validity and Reliability of Reputation Quotient Scale in the Banking Sector
- Prof. Dr. Lutfiye Özdemir (İnönü University, Turkey)
- Dr. Uyum Elitok (Batman University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Yavuz Elitok (Batman University, Turkey) *

14:40 – 15:00   #2248
Türkiye’de Konut Piyasası Dinamikleri
Dynamics in Turkish Housing Market
- Asst. Prof. Dr. Sıtkı Sönmezer (Beykent University, Turkey)
- Gürol Aytüre (Beykent University, Turkey) *

15:00 – 15:20   #2263
Kredi Kartı Kullanımı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Amprik Bir Araştırma
The Usage of Credit Cards: An Empirical Analysis on Turkish College Students
- Asst. Prof. Dr. Aslı Okay Toprak (Kırklareli University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Canan Özge Eğri (Kirklareli University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Güldenur Çetin (İstanbul Ticaret University, Turkey)

Schedule and Program

© 2010-2018 Eurasian Economists Association© Design: Alp H. Gencer & Alpin Gencer