Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

29-31 August 2016 – Kaposvár, HUNGARY

Session

SESSION 1B: Girişimcilik

Session Chair: Assoc. Prof. Dr. Volkan Öngel

29 August 2016

11:30 – 11:45   #1516
İş Hayatında Nicel Başarı Tanımlamasına Bir Karşı Duruş: Erdem Etiği Yaklaşımı
Stance against Quantitative Success Descriptive in Professional Life: Virtue Ethics Approach
- Prof. Dr. Sabahat Bayrak Kök (Pamukkale University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. İbrahim Aksel (Pamukkale University, Turkey)

11:45 – 12:00   #1519
Postmodern Kültür Bağlamında Kuşaklararası Girişimcilik Olgusu ve Davranış Tutarsızlığı Üzerine Bir Araştırma
A Study on Intergenerational Entrepreneurial Tendencies and Behavioral Inconsistency in the Context of Postmodern Culture
- Prof. Dr. Feyzullah Eroğlu (Pamukkale University, Turkey) *
- Ph.D. Candidate Mehtap Sarıkaya (Pamukkale University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Şeyma Gün Eroğlu (Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey)

12:00 – 12:15   #1514
Girişimcilikte Sosyal Değer İnşası: Sosyal Girişimcilik
Construction of Social Value in Entrepreneurship: Social Entrepreneurship
- Prof. Dr. Sabahat Bayrak Kök (Pamukkale University, Turkey) *
- Esvet Mert (Pamukkale University, Turkey)

12:15 – 12:30   #1523
Kırsal Girişimcilik: Tarihten Günümüze Yatağan Örneği
Rural Entrepreneurship: Yatagan Example from History to Present
- Prof. Dr. Ayşe İrmiş (Pamukkale University, Turkey) *
- Ph.D. Candidate Hatice Çoban (Pamukkale University, Turkey)
- Dr. Serkan Başol (Pamukkale University, Turkey)

12:30 – 12:45   #1525
Öğrenen Örgütün İç Girişimcilik Davranışına Etkisi Üzerine Bir Araştırma
The Effect of Being a Learning Organization on Intrapreneurship
- Ph.D. Candidate Mehtap Sarıkaya (Pamukkale University, Turkey)
- Prof. Dr. Sabahat Bayrak Kök (Pamukkale University, Turkey) *
- Ph.D. Candidate Sümeyra Babacan (Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kaposvár University Kyrgyzstan-Turkey Manas University Turkish-Hungarian Businessmen Association TIKA