International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

10-12 July 2017 – Istanbul, TURKEY

All papers

Paper title Author list Time slot Track Session
Terörizm ve Makroekonomi: Avrasya Ekonomileri Üzerine Bir İncelemeÖzge Korkmaz1DBölgesel Çalışmalar
Hollanda Hastalığı ve İran Ekonomisi: Zorunlu Otarşiye Yönelim Hastalığı Baskıladı mı?
Ömer Selçuk Emsen, Dilek Özdemir, Aslı Cansın Doker, İlgar Riyazi1DBölgesel Çalışmalar
Kırgızistan Bankacılık Sektöründe Maliyet Etkinliğini Etkileyen FaktörlerDastan Aseinov1DBölgesel Çalışmalar
Yolsuzluk ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Yeni Sanayileşmiş Ülkeler için Panel Veri AnaliziAhmet Ay, Emrah Sofuoğlu, Oktay Kızılkaya1DBölgesel Çalışmalar
Türkiye ve Geçiş Ekonomilerine Yönelik Yeni Bir Regülasyon AnlayışıYeşim Reel1DBölgesel Çalışmalar
Yeşil Üretim UygulamalarıNevin Aydın2CBüyüme
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Azerbaycan ÖrneğiEmine Fırat, Serap Ürüt Kelleci2CBüyüme
Teknolojik Gelişme Göstergeleri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği Muammer Tekeoğlu, Neşe Algan, Müge Manga2CBüyüme
Lewis’in İki Sektörlü Büyüme Modeline Çin Özelinde Bakış: Büyümenin Sınırlarına Gelindi mi?Selahattin Sarı, Ahmet Alkan Çelik, Murat Nişancı, Aslı Cansın Doker2CBüyüme
Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme Kavramına Teorik BakışOğuz Bal2CBüyüme
Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Üye Ülkeleri için Linder Teorisinin Ampirik Bir AnaliziZamira Oskonbaeva, Ebru Çağlayan Akay1BDış Ticaret I
Havayolu Taşımacılığı Talep Esnekliği Üzerine Ampirik Bir Analiz: Türkiye ÖrneğiHarun Bal, Pınar Gümüş Akar, Müge Manga1BDış Ticaret I
Dış Ticaret Açıklarında Gelir ve Fiyat Etkisinin Sektörel Bazda Ekonometrik Analizi: Türkiye ÖrneğiŞ. Mustafa Ersungur, Mehmet Barış Aslan, Ömer Doru1BDış Ticaret I
Seçilmiş İmalat Sanayi Alt Sektörlerinde Sektöründe Türkiye ve Dünya Arasındaki Dikey ve Yatay Endüstri İçi Ömer Selçuk Emsen, Cevat Gerni, Sabri Azgün, Ziya Çağlar Yurttançıkmaz1BDış Ticaret I
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Uluslararası Ticarete KatkısıHakan Emanet1BDış Ticaret I
Dış Ticaretin Ölüm-Kalım MeselesiErhan Pişkin2BDış Ticaret II
Avrasya ve Türkiye'nin Seçilmiş Ekonomik Göstergeler İtibariyle Özet Bir DeğerlendirilmesiHakkı Çiftçi2BDış Ticaret II
Kırgızistan’da Cari İşlemler Açığının SürdürülebilirliğiJunus Ganiev, Damira Baigonushova, Mairam Baigonusheva, Nevin Aydın2BDış Ticaret II
Giderek Gelişen Hizmet Ticareti ve Rekabet Gücü: Türkiye Ekonomisinde Gelişmeler (1980-2015)Ayşen Hiç Gencer, Ömer Selçuk Emsen, Sabri Azgün, Ziya Çağlar Yurttançıkmaz2BDış Ticaret II
Türkiye’nin Ekonomik ve Ticari Ortakları İçinde Rusya’nın YeriHamdi Aydın2BDış Ticaret II
Monetary Policy Response on Exchange Rate Dynamics: The Case of IndonesiaFerry Syarifuddin2AFinance
Content Analyses on Mission Statements of the Commercial Banks in KyrgyzstanSeyil Najimudinova2AFinance
Innovativeness of SMEs in Small Non-Oil Producing Post-Communist EconomiesBurulcha Sulaimanova, Kamalbek Karymshakov, Dastan Aseinov2AFinance
Analysis of Innovation Performances of European Union Member CountriesMiraç Eren, Selahattin Kaynak2AFinance
Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyetinin BIST100, BISTXBANK ve Döviz Kuru Üzerine Etkisinin Analiz EdilmesiSerdar Kuzu, H. Muhammet Kekeç3BFinans I
Kırgızistan’da Döviz Kuru, Resmi Rezervler ve Para Arzı Arasındaki İlişkiJunus Ganiev, Damira Baigonushova, Nevin Aydın3BFinans I
Uluslararası Para Sistemi ve Renminbi'nin YükselişiMüslüme Narin, Halil Alpay Öznazik3BFinans I
Döviz Kurunun Yurtiçi Fiyatlara Yansıması: OECD Ülkelerinden BulgularHarun Bal, Mehmet Demiral, Filiz Yetiz3BFinans I
Sahiplik Yapısı ile Sermaye Yapısı ve Kar Payı Dağıtım Kararları Arasındaki İlişkinin Borsa İstanbul 30 Endİlhan Ege, Tuğba Nur Topaloğlu3BFinans I
Finansal Oranlar Kullanılarak Risk Yönetimi ve Havayolu Sektörü - Bir UygulamaBurcu Sakız4BFinans II
Elektronik Vergi Uygulamalarının Vergi Denetimi Üzerindeki Etkisi: Türkiye ÖrneğiTuğçe Uzun Kocamış, H. Muhammet Kekeç4BFinans II
Kırgızistan’da Devlet Borçları ve Borç YönetimiRazia Abdieva, Tolkun Zhumakunova4BFinans II
Enerji Fiyatlarındaki Volatilitenin Makroekonomik Performans Üzerine EtkisiNeşe Algan, Erhan İşcan, Duygu Serin Oktay, Duygu Kara4BFinans II
Dışa Açık Büyüme Modeli ve Türkiye’de Dış Borçlarİlkay Noyan Yalman, Özcan Işık, Şerife Merve Koşaroğlu4BFinans II
Petrol Fiyatları ve BIST Sektör Endeksleri İlişkisiReşat Karcıoğlu, Ensar Ağırman, Muhammet Özcan4BFinans II
Economic Growth in the Eurasian Transition Economies: The Roles of Institutional and Structural FactorsÖzgür Ömer Ersin, Melike Bildirici 1AGrowth & Development
Effectiveness of Experimental Approaches in Economics: A Case of Ultimatum Games Experiments Aslı Cansın Doker, Yusuf Akan1AGrowth & Development
The Effects of Inflation, Openness to Trade and Value Added in Production on Economic Growth in Transition EconomiesÖzgür Ömer Ersin, Melike Bildirici 1AGrowth & Development
The Influence of Political Economy on the “Self-Determination of Peoples”Yavuz Çilliler1AGrowth & Development
The Effect of Globalization on Economic Growth: Panel Data Analysis for ASEAN CountriesAhmet İncekara, Mesut Savrul1AGrowth & Development
Öjenik Bağlamında Batı Ülkeleri'nde ve Türkiye'de Politika Yapımı Üzerine Karşılaştırmalı AnalizErtuğrul Eryücel4AHukuk
Fidic Kuralları Çerçevesinde Yürütülen Tahkim Yargılamalarında Türk ve Yabancı İnşaat Firmaların Karşıla�Cahit Ağaoğlu4AHukuk
Ticari Sırların Ceza Hukuku Tarafından KorunmasıÇetin Arslan, Didar Özdemir4AHukuk
The Relationships Between the Female Labor Force Participation Rate and Economic Development: A Correlation Analysis forAyfer Ustabaş, Tanses Yasemin Gülsoy3AInternational Economics
International Migration in Kyrgyzstan: Dynamics and DeterminantsBurulcha Sulaimanova, Daniyar Jasoolov3AInternational Economics
The 36 Strategies of the Chinese: Can It Be a Eurasian Strategic Model in a Global Context?İsmail Melih Baş3AInternational Economics
The Economy-Politics Reflections of Turkey-Russian Relationship During Syria CrisisMehmet Nazım Uygur3AInternational Economics
Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan'ın Devlet Bütçe Giderlerinde Sosyal Harcamaların Karşılaştırmalı AnaliziElchin Suleymanov, Farhad Rahmanov, Anar Eminov3CKalkınma
Türkiye’de Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma İçin Köyden Kente Göçün Önlenmesinde Etkili Unsurların SaptanmOrhan Polat, Lutfiye Özdemir, Gamze Seyitoğlu, Sevde Çiçekli3CKalkınma
Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinin Ar-Ge Potansiyelinin İncelenmesi: Çanakkale İli ÖrneğiSibel Tan, Bengü Everest, Cansu Tepeli3CKalkınma
Etkin Enerji Kullanımı Bakımından Türkiye Ekonomisinin MINT Ülkelerindeki Yeri: Karşılaştırmalı Bir Ayrışt�Harun Bal, Banu Tanrıöver, Müge Manga3CKalkınma
Organik Tarım Yapan Üreticilerin Mevcut Tarım Politikalarından Faydalanma Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Sibel Tan, Bengü Everest, Uğur Şimdi3CKalkınma
Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile Aramalı ve Sermaye Malı İthalatı Arası İlişkiler: Türkiye Ekonomisi ÜzerineMustafa Kemal Değer, Muharrem Akın Doğanay1CMakroekonomi
Bilgi Ekonomisinin Dönüşümü Üzerine Bir İncelemeZeynep Karaçor, Emine Fırat, İnci Mine Özkan1CMakroekonomi
Ülke Kredi Notlarının Sermaye Piyasalarına EtkisiAhmet Alkan Çelik, Sıtkı Sönmezer, Mustafa Batuhan Tufaner1CMakroekonomi
Sürdürülebilir Kalkınma Perspektifinde Uygulanan Yenilenebilir Enerji KaynaklarıEmine Fırat, Bedriye Tunçsiper, İnci Mine Özkan1CMakroekonomi
Pazarlama Yönetimi Etkinliği ve Uygulamada ÖlçülmesiErdoğan Taşkın, Burak Sarıçiçek3DMikroekonomi I
Entelektüel Sermaye ile Firma Finansal Performansı İlişkisi; BİST’te İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir EkonomeReşat Sakur3DMikroekonomi I
Örgütsel Adalet ve Psikolojik Güçlendirme Arasındaki İlişkinin İncelenmesiSabahat Bayrak Kök, Esvet Mert3DMikroekonomi I
Finansal Büyüme ve İnovasyon İlişkisi: OECDHarun Bal, Erhan İşcan, Duygu Serin Oktay, Duygu Kara3DMikroekonomi I
Mobil E-Ticaret Türkiye’de ve Dünya’da Nereye Gidiyor?Nevin Aydın4DMikroekonomi II
“İkincil” Üretim Faktörü Olarak Addedilen Kadının Kalkınmadaki Rolü: Tra2 Üzerine AraştırmaAslı Cansın Doker, Ülcay Ecenur Avcı4DMikroekonomi II
Tercih Edilen Müzik Türü ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki Hakkında Bir AraştırmaFeyzullah Eroğlu, Esvet Mert4DMikroekonomi II
Kalkınma Algısında Girişimcilik Olgusu ve Genç Nesillerin Mesleki Eğilimleri: Erzincan Üniversitesi ÖğrencileriÖmer Selçuk Emsen, Mine Gerni, Aslı Cansın Doker, Sevgi Elverdi4DMikroekonomi II
Küresel Üretim Sürecinde Şebeke Örgütler ve İşletmeler Arası GüvenAyşe İrmiş, Hicran Utkun Dincer Aydın4DMikroekonomi II
Sosyo-Ekonomik Dönüşümler ve TarihsellikMuammer Tekeoğlu0AOpening session
Estetik ve Güzellik Sektöründe Verilen Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Talebini Etkileyen Demografik ve Sosyo-PsikolojGülay Tamer4CSektörel Analizler
Türkiye’ye Yönelik Uluslararası Turizm Talebinin Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri: Panel Veri Analiz Ş. Mustafa Ersungur, Mehmet Barış Aslan, Ömer Doru4CSektörel Analizler
Türkiye’de Turizm Gelirlerinin Ekonomideki Yeri ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme Serdar Altınok, Emine Fırat, Esra Soyu, Süleyman Karaçor4CSektörel Analizler
Sağlık Sektöründe Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi ve İstanbul Avrupa Yakasında Faaliyette Bulunan HastanelKerem Toker, Fadime Çınar4CSektörel Analizler
Hemşirelerin Sosyal Sorumluluk Algılarının İncelenmesi (Sakarya İli Örneği)Volkan Öngel, Nesrin Ünlü4CSektörel Analizler
Kırgızistan ile Kore Cumhuriyeti Arasında Siyasi ve Ekonomik İşbirliği: Perspektifler ve Engeller Nargiza Sakmurzaeva2DUluslararası İlişkiler
İki Dünya Arasında Türkiye: 2071 Yılına Yönelik ProjeksiyonlarAhmet Salih İkiz2DUluslararası İlişkiler
Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği ve Kıbrıs SorunuS. Rıdvan Karluk2DUluslararası İlişkiler
Suriye Savaşı Öncesi ve Sonrasında Türkiye ve Avrupa Ülkelerinin Ekonomik AnaliziSemin Paksoy2DUluslararası İlişkiler
Распределение и Использование Финансовых Ресурсов В ЗдравоохранDamira Japarova1EРазвитие
Анализ Рынка Туристических Услуг КыргызстанаAnara Kamalova1EРазвитие
Региональная Экономическая Интеграция Стран Центральной Азии: Р�Jusup Pirimbaev, Dzhumabek Dzhailov1EРазвитие

# 78

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Istanbul Beykent University Kyrgyz-Turkish Manas University TIKA Turkish Central Bank Kavram Vocational High School